vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Fluoridanalys

Det är viktigt att känna till vilken fluoridhalt dricksvattnet har. En för låg fluoridhalt ger dåligt skydd mot karies, medan en för hög halt kan ge skador på tändernas emalj.

I dagligt tal använder man ordet fluor när man egentligen menar fluorid. Fluor är ett grundämne i gasform, som förenar sig lätt med andra grundämnen. Vid förening med ett annat grundämne bildas ett salt som benämns fluorid.

Vad är fluoridskador?

Fluoridskador på tänderna syns i lättare former som obetydliga vita fläckar, men i svårare fall visar de sig som missfärgningar och gropar i emaljen.

Barnets permanenta tänder börjar mineraliseras redan vid födelsen. Därför är det viktigt vatten i privata brunnar analyseras redan under barnets första levnadsår.

Remiss för fluoridanalys

Familjer kan få remiss för fluoridanalys från distriktsköterska på barnavårdscentralen eller från tandvården.

Nu finns möjlighet att registrera remisserna direkt i Eurofins webshop Länk till annan webbplats.. Använd kampanjkoden Fluorid2016. Analysen är kostnadsfri för beställare inom vården.

Bedömningsgrunder

Fluoridhalten mätes i milligram per liter (ppm).

0,0-0,7 ppm: Låg halt av fluoridjoner, vattnet har en obetydlig kariesförebyggande effekt.

0,8-1,2 ppm: Vattnet har en idealisk kariesförebyggande effekt.

1,3-1,5 ppm: Vattnet har kariesförebyggande effekt, men det finns risk för mineraliseringsstörningar om vattnet ges till barn under sex månader.

1,6-3,0 ppm: Vattnet har en kariesförebyggande effekt, men det finns risk för mineraliseringsstörningar om vattnet ges till barn under 1,5 år.

3,1-4,0 ppm: Vattnet har en kariesförebyggande effekt, men det finns risk för mineraliseringsstörningar om vattnet ges till barn under tre år.

4,1-5,9 ppm: Vattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under sju år. Risk för mineraliseringsstörningar.

6,0 ppm och uppåt: Vattnet har en så hög fluoridhalt att det är otjänligt till dryck och matlagning.