vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ansökan och rapportering Utvecklingspotten

Både regiondrivna och privata vårdcentraler anslutna till Vårdval primärvård kan ansöka till Utvecklingspotten. Ersättning utgår till vårdcentralen för ett projekt men flera projekt kan anmälas till Utvecklingspotten om så önskas.

Skicka in ansökan

Beskriv förbättringsarbetet enligt ansökningsmallen:
Mall för ansökan till Utvecklingspotten (Dokumenta) Länk till annan webbplats..

Skicka ifylld anmälan senast 2 maj 2023 till:
utvecklingspotten@regionostergotland.se

Har du behov av att utbilda dig inom förändringsledning eller förbättringskunskap rekommenderas regionens utbildningar, "Förändringsledning grundläggande teori och pratik" samt "Process- och förbättringskunskap". Mer information och anmälan finns i se kurskatalog i Kompetensportalen.

Skicka in delrapport och slutrapport

För varje förbättringsarbete ska delrapport och slutrapport skickas in. Använd specifika mallar för delrapport och slutrapport. Se tidplan för inlämning nedan.

Mall för delrapport Utvecklingspotten (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Mall för slutrapport Utvecklingspotten (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Skicka ifylld rapportmall till e-post:
utvecklingspotten@regionostergotland.se

Tidplan 2023 - 2024

Tidplan med datum för ansökan och rapportering inom Utvecklingspotten för primärvården

Aktivitet

Datum

Anmälan för nytt förbättringsarbete

Senast 2 maj 2023

Avstämning med respektive verksamhet

September 2023

Delrapport skickas in

Senast sista november 2023

Avstämning med respektive verksamhet

April 2024

Slutrapport skickas in

1 november 2024

Konferens för Utvecklingspotten

Våren 2025


Kontakt

Behöver du hjälp eller råd om hur mallen för ansökan eller rapporter ska fyllas i, mejla: utvecklingspotten@regionostergotland.se