vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kliniskt etikstöd

Etikrådet erbjuder medarbetare och verksamheter kliniskt etikstöd, även kallat etikrond. En förfrågan om etikstöd kan gälla ett enskilt ärende eller om att lyfta upp en mer allmän fråga.

Etiska frågor dyker upp dagligen inom hälso- och sjukvården. Oftast kan frågorna hanteras inom arbetslaget eller vårdteamet med stöd av erfarna kollegor, men ibland kan de behöva diskuteras på ett mer strukturerat sätt där etiska värden och principer är centrala. Det kan till exempel gälla ärenden där personal har olika uppfattningar, svårare frågor med en etisk frågeställning eller situationer som man önskar andras perspektiv kring.

Det finns idag många empiriska studier som visar att etikronder för med sig stora positiva effekter. Arbetsteamet får en stund att tillsammans reflektera över situationer som varit eller där beslut ska tas. Deltagarna får också ta del av andras tankar och åsikter i en fråga.

Inom Region Östergötland har flera kollegor utbildats till att vara certifierade etikstödjare. Modellen som används är Etisk klinisk reflektion (etikrond), en metod som är vanlig på andra sjukhus i Skandinavien.

Så går en etikrond till

Etikrådet erbjuder etikronder till medarbetare och verskamheter inom hälso- och sjukvård samt omsorg i Region Östergötland. En etikrond är ett tillfälle att under en handledd träff, i grupp, diskutera den etiska frågeställningen och belysa vilka viktiga värden som är aktuella. Alla deltagare uppmuntras att ställa frågor och reflektera över sin ståndpunkt. En etikrond tar ungefär 60 min.

Om ni har ett fall eller en fråga ni upplever är ett dilemma kan ni kontakta oss. Det går också bra att diskutera fall som varit och där det finns kvar frågor och tankar. Efter en inledande kontakt med oss planerar vi tillsammans en träff hos er. Initiativet kan komma från en avdelning eller klinik, en enskild läkare eller annan medarbetare inom hälso- och sjukvårdvården.

Bjud gärna in oss, så får vi möjlighet att berätta mer!

Kontakta i första hand ordföranden för Etikrådet:
Ulrica Swartling
E-post: ulrica.swartling@regionostergotland.se

Kontakta i andra hand överläkare:
Lisa Törnudd
E-post: lisa.tornudd@regionostergotland.se