vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Etikpriset

Region Östergötland arbetar aktivt med frågor kring etik och bemötande och för att stimulera och synliggöra detta arbete har regionen fattat beslutet att instifta ett etikpris.

Etikpriset delas ut varje år till en grupp i Region Östergötland verksam inom hälso- och sjukvård som medvetet arbetat för att främja gott bemötande och ett etiskt förhållningssätt.

Pristagare kommer att utses utifrån att man:

  • arbetat medvetet och långsiktigt för att främja bemötande och ett etiskt förhållningssätt gentemot patienter och närstående
  • konkret genomfört olika insatser kring etik och bemötande på sin arbetsplats
  • är goda förebilder för kollegor och andra medarbetare

Prissumman är på 75 000 kronor.

Nominera till etikpriset

Både personer verksamma inom Region Östergötland och allmänheten kan nominera kandidater till etikpriset genom att fylla i ett webbformulär.

Ansökningsperioden för etikpriset pågår mellan 1 oktober och 31 december varje år.

Beslut och prisutdelning

I januari varje år samlas en grupp bestående av ordförande för etikrådet, chefsläkare, folkvalda politiker och företrädare vår hälso- och sjukvården i Östergötland för att utse årets pristagare.

Efter mötet kontaktas pristagarna per telefon. Priset delas ut på regionfullmäktiges första möte för året, vanligen i mitten av februari. Pristagarna får check, blommor och möjlighet att berätta om sin verksamhet på mötet. Pristagarna uppmärksammas också på intranätet.

Tidigare pristagare

Tidigare pristagare av etikpriset är bland annat:

  • Skäggetorps vårdcentral och utbildningsmottagningen, Linköping
  • LAH, Linköpings Universitetssjukhus
  • Barnsmärtenheten, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
  • Avdelning 13, GAVA, Lasarettet i Motala

Om du vill ha mer information om deras arbetsmetoder och varför just de fick etikpriset, kontakta då etikrådets funktionsbrevlåda för kontaktuppgifter.

Kontakt

EtikrådetRegion Östergötland