vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

För handledare inom ST

Att vara ST-handledare är mycket stimulerande och är en utmaning. Det bygger på ett gott samarbete mellan handledare och ST-läkare.

Socialstyrelsen har lagt upp riktlinjer för handledare under ST. Dessa säger att ST-handledare skall vara specialist i allmänmedicin och sedan oktober 2010 är det obligatoriskt med handledarutbildning. Denna bör vara aktuell då man bör ha god kännedom om den nya målbeskrivningen och de inlärningsmål som finns.

Under sidoutbildning bör ST-läkaren ha "återvändardagar"/"återvändarveckor" på sin vårdcentral som i första hand skall användas för handledarkontakt och för uppföljning av ST-läkarens listade patienter. Om det är möjligt är det lämpligt att handledare och ST-läkare har ett delat patientområde som de ansvarar för (delad lista). Det är mycket viktigt ha avsatt tid för handledning.

Handledaruppgifter

 • upprätta utbildningsplan/tjänstgöringsplan för ST tillsammans med ST-läkare och studierektor
 • definiera allmänläkarrollen, hjälpa till att sätta ramar för tid, struktur och gränssättning
 • handledning med planerat innehåll 1 timme /vecka (delat ansvar med ST-läkaren)
 • ha samtal med ST-läkaren med fokus på arbetsmiljöfrågor fortlöpande samt minst 1-2 ggr /år.
 • bevaka att ST-läkare har ett lagom, tillräckligt och bra patientunderlag
 • se till att ST får en bra arbetsmiljö samt känna tillhörighet till VC
 • se till att verksamhetschefen/motsv har ett POU samtal med ST-läkaren 1 ggr/år.
 • diskutera val av de kurser som erbjuds ST-läkaren. Kursen ska vara relevant för ST-utbildningen.
 • kontinuerlig kompetensvärdering med befintliga bedömningsverktyg minst 4 ggr/år
 • 1-2 ggr/månad ha kontakt med adept eller handledningstillfällen under sidoutbildning
 • följa upp sidoutbildning, ha samråd med handledare på sidoutbildning.
 • medverka i handledarträffar 1-2 ggr/år
 • bedöma om kompetens finns för tjänstgöring på jourcentral alt bakjoursansvar
 • hålla sig uppdaterad kring målbeskrivning
 • ansvara för ST-läkarens kompetensvärdering inför ansökan om
 • specialistkompetens samt intyga detta vid ansökan
 • bistå vid specialistansökan
 • utifrån kompetensvärderingarna utföra ett handledarutlåtande årligen
 • medverka i årlig uppföljning tillsammans med ST-läkare, studierektor och verksamhetschef

Systematiskt arbete vid problem i ST-läkarens kompetensutveckling Pdf, 157.8 kB.

Strukturerad handledning Pdf, 19.4 kB.

Handledarutlåtande Pdf, 18.2 kB.

Här hittar du tider för handledarutbildning, vilken drivs av Studierektorskansliet

Målbeskrivning och föreskrifter finns på ST målbeskrivning (sfam.se) Länk till annan webbplats..