vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Informera patienter om Egenmonitorering

Här får du som vårdgivare tips på hur du kan nå ut till patienter med information om att ni erbjuder egenmonitorering på din enhet.

Information på 1177.se

Hänvisa gärna intresserade patienter till 1177.se. Där finns information om vad egenmonitorering är och en kort film som beskriver tjänsten. Berätta att ni erbjuder egenmonitorering genom information på er enhets kontaktkort på 1177.se

Egenmonitorering (1177.se) Länk till annan webbplats.

Patientmaterial

Ett informationsblad riktat till patienter finns och kan användas i väntrum eller vid vårdbesök. Materialet berättar övergripande om vad egenmonitorering är, varför det är bra och vad som krävs för att få prova.

Informationsblad för utskrift: Egenmonitorering - håll koll på dina värden hemifrån Pdf, 514.8 kB.

Utskick

Ett bra sätt att erbjuda egenmonitorering är att skicka meddelande till patientens inkorg via 1177. Utskick görs från Personalverktyget 1177. För att underlätta ärendehanteringen kan en mall skapas för utskicket. Det är även möjligt att bifoga en fil med information, förslagsvis informationsbladet "Egenmonitorering - håll koll på dina värden hemifrån" (se rubrik Patientmaterial).

Utskick kan göras i samband med inbjudan till ordinarie mottagningsbesök eller till ett urval av patienter inom en viss diagnos. I brevet kan ni även hänvisa patienten att självansluta.

Självanslutning

I tjänsten finns möjlighet för patienter att självansluta, vilket förenklar hanteringen av större patientgrupper efter till exempel brevutskick med erbjudande om egenmonitorering. Patienten registrerar då sina uppgifter direkt i tjänsten hos ImagineCare, därefter godkänner vårdpersonalen patienten i vårdgivargränssnittet.

Information vid anslutning

När patienten anslutits till egenmonitorering, skickas ett välkomstbrev från ImagineCare. Brevet innehåller länk till en användarmanual. Manualen skickas också med i paketet med teknisk utrustning. I manualen finns information om hur mätutrustningen kopplas till appen.

Användarmanual: Kom igång med egenmonitorering (ImagineCare.com) Länk till annan webbplats.

Om patienten behöver stöd vid anslutningen kan de vända sig till ImagineCares support: