vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Egenmonitorering

Egenmonitorering är en tjänst som gör det möjligt för patienter att mäta sina värden hemma med hjälp av digital teknik.

Hör Jessica Karlsson, sjuksköterska på Vårdcentralen Mjölby, berätta om hur de arbetar med egenmonitorering (1:35 min)

Vad är egenmonitorering?

Med tjänsten egenmonitorering kan patienten mäta och följa sina värden hemifrån och vården kan ta del av mätresultaten. Patient och vårdpersonal kan kommunicera med varandra på distans, via chatt eller video. Patienten får bättre kontroll på sin sjukdom och får en tydlig signal om värdena går åt fel håll. Det ger både patient och vårdpersonal möjlighet att agera snabbare. 

Data från patienten (från medicinteknisk utrustning, formulär eller skattningar) förs över på ett säkert sätt direkt via en app på patientens mobil eller läsplatta, till en plattform som vården använder. Patienten bör ha Mobilt BankID för att kunna logga in i tjänsten. 

Region Östergötland erbjuder egenmonitorering för patienter med vissa diagnoser eller behov. Målet är att erbjuda alla relevanta patientgrupper egenmonitorering, med fokus på patienter med kroniska sjukdomar.

Kom igång med tjänsten

Om er verksamhet vill komma igång och börja använda egenmonitorering, kan ni mejla:

ehalsa@regionostergotland.se