vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

1177 journal

Tjänsten 1177 journal gör det möjligt för invånare att via nätet ta del av sin journalinformation från hälso- och sjukvården.

1177 journal är en av Ineras tjänster på 1177. Inera utvecklar och förvaltar nationella digitala tjänster för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Inera ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), samtliga regioner och 289 kommuner. I Region Östergötland förvaltas 1177 journal av förvaltningsobjektet E-hälsa.

Syftet med 1177 journal är att ge invånare ökat självbestämmande och större delaktighet i sin vård. När invånare söker och får vård dokumenteras det i en journal. I Region Östergötland kan invånare ta del av informationsmängder från vårdens journalsystem. Det varierar mellan olika regioner hur mycket information invånaren kan läsa i sin 1177 journal.

Invånarna når 1177 journal genom att logga in i 1177 e-tjänster Länk till annan webbplats..

Riktlinje 1177 journal

I region Östergötlands riktlinjen för 1177 journal beskrivs flera delar för 1177 journal, som informationstyper, åtkomst (för vuxna, ombud o, möjlighet att tillgängliggöra, möjlighet att begränsa samt vad som gäller vid skyddade personuppgifter. För information se dokument nedan.

1177 journal riktlinje - administrativ riktlinje Länk till annan webbplats.

Vad visas i 1177 journal från Region Östergötland?

I 1177 journal visas olika informationsmängder, men det varierar mellan olika regioner vilken information invånaren kan läsa i sin 1177 journal. I ”1177 journal och NPÖ – informationsmängder som visas från Region Östergötland” finns information kring den information som visas ut från vår region.

1177 journal och NPÖ - informationsmängder som visas från Region Östergötland - administrativ riktlinje Länk till annan webbplats.

Begränsa eller tillgängliggöra information i 1177 journal

Behov av att tillgängliggöra 1177 journal

Om det finns behov av att tillgängliggöra 1177 journal för ungdom (13–15 år) eller dess vårdnadshavare. För fullständig information, se tillvägagångsätt i 1177 journal riktlinje - administrativ riktlinje Länk till annan webbplats. och som stöd kan blanketten nedan användas.

Tillgängliggöra information i 1177 journal för ungdom (13-15 år) - blankett Länk till annan webbplats.

Behov av att begränsa 1177 journal

Begränsa åtkomst på 1177 kan innebära att låsa konto på 1177, försegla 1177 journal eller blockera vårdnadshavare. Om det finns behov av att begränsa åtkomst i 1177 journal, se tillvägagångsätt i 1177 journal riktlinje - administrativ riktlinje Länk till annan webbplats. och som stöd kan blanketten nedan användas.

Begränsa åtkomst till 1177 journal och 1177 e-tjänster - blankett Länk till annan webbplats.

Verkställa begränsning eller tillgängliggöra 1177 journal

Om du har behov av att begränsa eller tillgängliggöra 1177 journal, kontakta Stöd och service via ärende eller telefon 36000. Inga personuppgifter får skrivas i ärendet till Stöd och service, detta tas via telefon.

Support och felanmälan

Frågor och svar

I Stöd och service på intranätet finns ”Frågor och svar” Länk till annan webbplats., där kan vanliga frågor och svar läsas. Sök på ”1177 journal” för att hitta svar på frågor kring denna tjänst. Om frågor kvarstår, kontakta Stöd och service via ärende eller telefon.

Driftstörningar

Information av driftstörningar på 1177 visas för invånare via 1177. Om invånare har frågor kring 1177 hänvisas de till supporten för 1177.se Länk till annan webbplats..

Information om större driftstörningar på 1177 visas för användare på sidan Driftstörning (för dig som har tillgång till Region Östergötland intranät) Länk till annan webbplats. Om användare har frågor gällande driftstörningar på 1177, kontakta Stöd och service via ärende eller telefon.

Support för användare

Om du har frågor eller behöver hjälp med 1177 journal:

Webbformulär i Stöd och serviceportalen (Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats. eller via telefon 010-103 6000

Vid brådskande ärenden dygnet runt, ring 010-103 6000. Brådskande ärenden rörande till exempel försegla 1177 journal, låsa konto eller blockera vårdnadshavare.

Support för invånare

Om invånaren har frågor kring 1177 journal kan de välja att kontakta:

Förbättringsförslag

Förbättringsförslag för 1177 journal skickas till E-hälsa via webbformulär i Stöd och serviceportalen (Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats..

Avvikelser

Avvikelser för 1177 journal rapporteras i Synergi Länk till annan webbplats.. Enligt region Östergötlands riktlinje, se:

Avvikelsehantering i Region Östergötland - administrativ riktlinje Länk till annan webbplats..

Statistik

På Ineras hemsida finns statistik för Ineras tjänster. Statistiken är uppdelad per tjänst. Statistiken för 1177 journal (inera.se) Länk till annan webbplats. innehåller uppgifter om användningen av 1177 journal.