vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nationell patientöversikt (NPÖ)

En patient har ofta kontakt med flera olika vårdgivare inom vilka journalinformation registreras. Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) ger behöriga användare möjlighet att med patientens samtycke ta fram och läsa viktig patientinformation som registrerats i olika vårdsystem hos regioner, kommuner och privata vårdgivare. Beroende på respektive region, kommun och privata vårdgivare har valt att visa i NPÖ påverkas informationsmängden. För att ta del av information eller för att visa information behöver vårdgivaren anslutas via Inera. Alla regioner är idag anslutna till NPÖ. Region Östergötland är ansluten och alla vårdenheter har således möjlighet att använda tjänsten.

Syftet med NPÖ är att ge vårdpersonalen en översikt av patientens vårdhistoria för att kunna ge god och säker vård. Vad som visas i NPÖ beror på vilka journalsystem och vilken information som vårdgivarna har valt att tillgängliggöra. Detta möjliggörs genom sammanhållen journalföring.

Behörig vårdpersonal når NPÖ genom journalportalen och kan läsa patientinformation om korrekt förutsättningar finns.

Riktlinje Nationell patientöversikt

I region Östergötlands riktlinje för Nationell patientöversikt beskrivs flera delar av NPÖ, som informationstyper, förutsättningar för att nå information, samtycke, nödöppning, dölja information samt vad som gäller vid skyddade personuppgifter. För information se dokument nedan.

Riktlinje för Nationell Patientöversikt (NPÖ) Länk till annan webbplats.

Relaterad information