vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Katastrofmedicinska utbildningar för regionanställda

KMC ansvarar för att erbjuda adekvat utbildning och övning till medarbetare inom Region Östergötland i samarbete med regionala och lokala beredskapssamordnare och beredskapsläkare. Utgångspunkten är de kompetenskrav som är beskrivna i den kris och katastrofmedicinska beredskapsplanen för Region Östergötland.

Enligt kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland ska samtliga medarbetare inom regionen ha kännedom om aktuellt planverk och sin egen roll vid särskild händelse. För vissa yrkesgrupper och funktioner finns särskilda kompetenskrav, dessa finns beskrivna i bilaga 5 i RÖ Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan.

Utbildningar och övningar som är riktade till personal inom Region Östergötland syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga till att hantera särskild händelse. Simuleringsverktyget Emergo Train System® Länk till annan webbplats. används i undervisningen.

Kurser finansierade av kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Följande kurser är nationella men för personal anställda inom Region Östergötland finansieras vissa platser av kris- och katastrofmedicinsk beredskap Region Östergötland. Anmälan till utbildning sker efter godkännande av arbetsledare/beredskapssamordnare.