vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Prehospital Sjukvårdsledning®

Prehospital Sjukvårdsledning® (PS) är ett sammanhållet nationellt utbildningskoncept, helt baserat på Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer.

Konceptet är en viktig del i en helhet som har sitt ursprung i de ledningsmodelleringar som ligger till grund för dessa nya föreskrifter och allmänna råd.

Konceptet gäller såväl vid vardagliga olyckor och skadehändelser som vid stora olyckor och katastrofer.

I konceptet ingår:

  • föreläsningar
  • träning i ledningsrollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig
  • interaktiva simuleringsövningar i liten grupp
  • praktisk examinationsövning.

I dag finns 20 olika PS-fakulteter runt om landet som utbildar PS-användare i sin egen region. Samtliga är PS-utbildare som utbildats vid KMC i Linköping.