vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Internationella medicinska programmet

Internationella medicinska programmet (IMP) är en del av Katastrofmedicinskt centrum vid Region Östergötland.

Internationella medicinska programmet består av två enheter:

  • Varaktig vård som samordnar och ansvarar för återsökning av statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov inom Region Östergötland
  • Internationella verksamheten organiserar utbytesprogram för hälso- och sjukvårdsprofessioner mellan Region Östergötland och låg- och medelinkomstländer eller länder som drabbats av kriser. Programmen syftar till ömsesidig nytta genom att upprätthålla eller förbättra den nationella kapaciteten i partnerländerna och samtidigt uppnå nyttoeffekter för Region Östergötlands personal i form av lärande från utmanande medicinska och resursmässiga förhållanden.