vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten arbetar på uppdrag av regionledningen och med att utveckla säkerhetsarbetet inom Region Östergötland.

Säkerhetsenheten ansvarar för strategisk planering av regionens säkerhetsarbete och ger stöd och rådgivning inom säkerhetsfrågor. Säkerhetsenheten arbetar även med lagbevakning, förebyggande arbete, information och utbildning samt uppföljning av regionens säkerhetsarbete.

I Säkerhetsportalen Länk till annan webbplats. finner du råd och stöd, verktyg, information om ansvarsfördelning i linjen och länkar till styrande dokument som riktlinjer och aktuella lagar.