vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Internationell verksamhet

Internationella medicinska programmet (IMP) har sitt ursprung i Swedish Medical Program som tillkom i form av ett medicinskt evakueringsprojekt (Medevac) under krigen i Bosnien och senare Kosovo utifrån en begäran från bland andra FN-organen UNHCR och International Organization for Migration (IOM).

IMP är ett samarbete mellan Universitetssjukhuset i Linköping, IOM och Migrationsverket. Verksamheten består av utbytesprogram för hälso- och sjukvårdsprofessioner mellan Region Östergötland och låg- och medelinkomstländer eller länder som drabbats av kriser och ligger administrativt under Katastrofmedicinskt Centrum.

Utbytesprogrammen har genom långsiktiga samarbeten fokus på kliniskt och organisatorisk utveckling, ledarskap, utvärdering av olika interventioner samt forskning.

Målet är att träna och utbilda sjukvårdspersonal i samarbetsländerna, samtidigt som insatserna tillför Region Östergötlands personal medicinska, pedagogiska och kulturella kunskaper.

Rapporter

Nedanstående publikationer är tillgängliga vid förfrågan.

The IMP anthology "Partnerships for sustainable health care systems - the International Medical Program approach"

IMPs utgivna rapporter:

Berggren, P., Hodza-Beganovic, R., Björnqvist, A. Report on workshop on "Lessons learnt from the Covid-19 pandemic - sharing experiences. Workshop in Sarajevo 2022-09-27—28. (IMP-2023-002). Region Östergötland.

Ryrberg, T., Berggren, P. Train-The-Trainer. A conceptualisation of the train-the-trainer concept as used at KMC. (IMP-2023-001). Region Östergötland.

Andersson, C., Kåreklint, L. Patientsäkerhet i Kenya. Projektresa 19 november till 3 december 2022. (IMP-2022-011). Region Östergötland.

Ljungwald, S., Carlsson, H., Hodza-Beganovic, R., Bäck, M., Wirenmark, F., Hellqvist, P., Kaljo, Å., Mossberg, E., Berggren, L., Berggren, P. Reseanteckningar behandlingsriktlinjeprojekt Kosovo 2022-11-07—11 (IMP-2022-010). Region Östergötland.

Andersson, P. (2022). Kärlkirurgi/-anestesi i Etiopien, sammanslagna Årsrapporter för 2021-2022 (IMP-2022-009). Region Östergötland.

Hager, J., Saers, S., & Andersson, P., Reserapport projekt Kärlkirurgi, Etiopien Resedatum: 2022-09-24 – 2022-10-01 (IMP-2022-008). Region Östergötland.

Ljungwald, S Reseanteckningar Kosovo 2022-08-17—20 (IMP-2022-007). Region Östergötland.

Berggren, P., Hodza-Beganovic., R & Lidberg H., Carlsson H., Ljungwald S
Reseanteckningar Kosovo 2022-04-25—29 (IMP-2022-006). Region Östergötland.

Berggren, P., Hodza-Beganovic., R & Lidberg H (2022) Reserapport för projekt Erfarenhetsutbyte ledning av Covid-19 insats avseende ledning (IMP-2022-005). Region Östergötland.

Alm, A., Berggren, P., & Lindberg, A. (2022). Communication plan Collaborative project on the development of cancer care (IMP-2022-004). Region Östergötland.

Patzauer, V. (2022). Från altruism till vårdvardag. Kompetensutveckling vid kliniska utbyten (IMP-2022-003). Region Östergötland.

Lindberg, J. (2022). Cancer Health Care in Region Östergötland and Uasin Gishu County An Activity Theoretical Perspective (IMP-2022-002). Region Östergötland.

Alm, A., Berggren, P., & Lindberg, A. (2021). Kommunikationsplan för samarbetsprojekt om utveckling av cancersjukvård (IMP-2021-008). Region Östergötland.

Alm, A., Nyenger, M., Berggren, P., & Lindberg, A. (2021). IMPs kommunikationsstrategi för internationell verksamhet (IMP-2021-006). Region Östergötland.

Berggren, P., & Hodza-Beganovic, R. (2021). Att medverka i IMP-projekt. Enkätstudie 2021 (IMP-2021-001). Region Östergötland.

Berggren, P. (2020). strategic research plan 2020 for the International Medical Program (IMP), Region Östergötland (IMP-2020-009). Region Östergötland.

Berggren, P., Hodza-Beganovic, R., & Andersson, P. (2020). Internationella Medicinska Programmet. Årsrapport för 2019 (IMP-2020-008). Region Östergötland.

Herrera Velasquez, M., & Berggren, P. (2020). A tool for assessing organisational benefits of international partnerships. The IMP participant questionnaire (IMP-2020-007). Region Östergötland.

Idh, J. (2020). Anestesi- och Intensivvårdsprojektet – personliga reflektioner efter resa till Gondar februari 2020 (IMP-2020-004). Region Östergötland.

Odelberg-Johnson, P. (2020). ”Mother – Baby projekt” BKC - Kenya (IMP-2020-003). Region Östergötland.

Hedestig, M., Tydén, L., Borendal Wodlin, N., & Björn, Å. (2020). Gynekologi och Obstetrik, TGSH, Bahir Dar, Etiopien (IMP-2020-002). Region Östergötland.

Andersson, C., & Kåreklint, L. (2020). Patientsäkerhet i Kenya (IMP-2020-001). Region Östergötland.

Andersson, P. (2020). Årsrapport 2019 Allmänkirurgi, särskilt traumatologi och gastrointestinal cancer, Gondar, Etiopien (IMP-2020-006). Region Östergötland.

Andersson, P. (2020). Kärlkirurgi och kärlanestesi i Etiopien - Årsrapport 2019 (IMP-2020-005). Region Östergötland.

Mensur. (2019). Visit report. Exchange visit to Sweden October 05 – 26, 2019 (IMP-2019-033). Region Östergötland.

Berggren, P., Abtahi, J., Larsson Gran, P., Starkhammar Johansson, C., & Hodza-Beganovic, R. (2019). Inventeringsrapport käkkirurgi och folktandvård Eldoret, Kenya (IMP-2019-032). Region Östergötland.

Kåreklint, L., Hedestig, M., & Andersson, C. (2019). Patientsäkerhet i Kenya (IMP-2019-031). Region Östergötland.

Andersson, C. (2019). Ortopedi (IMP-2019-030). Region Östergötland.

Blomqvist, T., Albrecht, C., Odelberg-Johnson, P., & Abrahamsson, T. (2019). A report on the Swedish Neonatology team visit to the Newborn unit (NBU) at Moi teaching and Referral Hospital (MTRH) in Eldoret, Kenya (IMP-2019-029). Region Östergötland.

Blaku, V. (2019). Visit to ambulance services (IMP-2019-028). Region Östergötland.

Berkius, J., & Johansson, M. (2019). Reserapport från Gondar i Etiopien (IMP-2019-027). Region Östergötland.

Idh, J. (2019). Anesthesia Partnership CMHS Gondar University, Västerviks Sjukhus, and IMP (IMP-2019-026). Region Östergötland.

Lundgren, F. (2019). Kärlkirurgiprojektet (IMP-2019-025). Region Östergötland.

Rubensson, C., Larsson, A., & Jarnhed Andersson, I. (2019). Rekonstruktiv kirurgi, Kosovo (IMP-2019-024). Region Östergötland.

Levin, E. (2019). Allmänkirurgi, Traumatologi (IMP-2019-023). Region Östergötland

Carlsson, H. (2019). Implementering av behandlingsriktlinjer inom ramen för IMP:s prehospitala projekt i Kosovo (IMP-2019-022). Region Östergötland.

Starck, J. (2019). Verksamhet IMP/Tikur Anbessa Dept of vascular surgery (IMP-2019-021). Region Östergötland.

Andersson, P. (2019). General surgery Gondar (IMP-2019-020). Region Östergötland

Holmgren, R. (2019). Neurokirurgi i Etiopen; inventeringsresa till Gondar och Addis Abeba (IMP-2019-019). Region Östergötland.

Jansson, R. (2019). Anestesi och Intesivvårdsprojektet Inledning Genomförande (IMP-2019-018). Region Östergötland.

Westöö, A., Karamanof, G., Bentérus Käcker, J., Hodza-beganovic, R., & Berggren, P. (2019). Inventeringsstudie Geriatrik Aten, Grekland (IMP-2019-017). Region Östergötland.

Kåreklint, L. (2019). Patientsäkerhet Kenya (IMP-2019-016). Region Östergötland.

Andersson, P. (2019). Kärlkirurgi/-anestesi i Etiopien Årsrapport (IMP-2019-015). Region Östergötland.

Andersson, P. (2019). Allmänkirurgi Gondar (IMP-2019-014). Region Östergötland.

Arvidsson, B. (2019). Kärlkirurgiprojektet (IMP-2019-013). Region Östergötland.

Berggren, P., Hodza-Beganovic, R., Björn, Å., & Andersson, P. (2019). Internationella Medicinska Programmet. Årsrapport för 2017 (IMP-2019-012). Region Östergötland

Hedestig, M., Tydén, L., & Borendal, N. (2019). Gynekologi och Obstetrik, Bahir Dar, Etiopien (IMP-2019-011). Region Östergötland.

Hailekiros, A., Hailu, W., Jansson, R., & Idh, J. (2019). Workshop in Ventilatory Treatment Gondar University Hospital (IMP-2019-010). Region Östergötland. https://lisa.lio.se/Startsida/Nyheter/Nyheter-internt/Framgangsrikt-samarbete-med-universitetssjukhus-och-universitet-i-Kenya/

Berggren, P., Edelbring, S., & Hodza-beganovic, R. (2019). Workshop 2: Interprofessionellt samarbete i urodynamik (No. IMP-2019-009). Linköping: Region Östergötland.

Johansson, M. (2019). Kärlkirurgiprojektet (No. IMP-2019-008). Linköping: Region Östergötland.

Andersson, C. (2019). Patientsäkerhet Kenya Inledning Genomförande (No. IMP-2019-007). Linköping: Region Östergötland.

Carlsson, H., Lidberg, H., & Berggren, P. (2019). Implementation workshop - First set of treatment guidelines for ambulance service (No. IMP-2019-006). Linköping: Region Östergötland.

Abrahamsson, T., Odelberg-Johnson, P., Löwemo, C., Wikner, E., Blomqvist, T., & Albrecht, C. (2019). ”Mother – Baby projekt” BKC - Kenya Genomförande (IMP-2019-005). Region Östergötland.

Selman, W., & Blake, S. (2019). BKC Mother-baby Projektet (No. IMP-2019-004). Linköping: Region Östergötland.

Andersson, C., Hedestig, M., & Kåreklint, L. (2019). Eldoret , Kenya - Training of Trainers Inledning Genomförande (No. IMP-2019-003). Linköping: Region Östergötland.

Andersson, C. (2019). Patientsäkerhet i Kenya (No. IMP-2019-002). Linköping: Region Östergötland.

Andersson, C. (2019). Projekt Ortopedi Kenya (No. IMP-2019-001). Linköping: Region Östergötland.

Åstrand, H. (2018). Kärlkirurgi i Etiopien (No. IMP-2018-007). Linköping: Region Östergötland.

Hassel, M., Blomqvist, T., Albrecht, C., Hansson, K., Löwemo, C., Odelberg-Johnson, P., & Abrahamsson, T. (2018). Report from the Swedish Team of neonatology visit in NBU, Eldoret Kenya (No. IMP-2018-006). Linköping: Region Östergötland.

Mattsson Glad, G., Mattsson, S., & Martins Pinheiro, A. (2018). PNUT Kosovo v42 (No. IMP-2018-005). Linköping: Region Östergötland.

Mattsson, G. G., & Mattsson, S. (2018). Pediatrisk neurourologi/tarmstörningar, Kosovo (No. IMP-2018-004). Linköping: Region Östergötland.

Hodza-Beganovic, R., Andersson, P., & Berggren, P. (2018). Internationella Medicinska Programmet. Årsrapport för 2017 (IMP-2018-003). Region Östergötland.

Berggren, P., Hodza-Beganovic, R., Tydén, L., Hedestig, M., & Desta, L. (2018). Inventeringsrapport BKC (No. IMP-2018-002). Linköping: Region Östergötland.

Berggren, P., Carlsson, H., Lidberg, H., & Hodza-beganovic, R. (2018). IMP report: Workshop for review and development of first set of treatment guidelines for Pristina and Prizren, Kosovo (No. IMP-2018-001). Linköping: Region Östergötland.

Berggren, P. (2017). IMP projektredovisning 2017 (No. KMC-2017-004). Linköping: Region Östergötland.

Andersson, P. (2017) Förstudiedirektiv (KMC-2017-003). Region Östergötland.

Berggren, P., Alsander, D., Hodza-Beganovic, R., & Emgård, M. (2017). Assessment of project possibilities Nepal 2017-03-12--16 (No. KMC-2017-002). Linköping: Region Östergötland.

Bergström, M. (2000). SMP - ettårsprojektet som blev tretton år.