vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Forskning

Internationella medicinska programmet stöttar forskning inom sitt verksamhetsområde. Forskningen är av tvärvetenskaplig karaktär och kopplas till de projekt som genomförs inom partnerskapen.

Stöttar utvecklingsprojekt

Huvuddelen av projekten sker inom området global hälsa, ofta som inomvetenskaplig medicinska studier, eller kopplat till pedagogik, psykologi eller kognitionsvetenskap.
Som en del av forskningen stöder IMP utvecklingsprojekten i att systematiskt utvärdera projektverksamheten.

Ett sätt att stötta utvecklingsprojekten är att inkludera forskning som en möjlig del av partnerskapen. Forskningssamarbete kan både främja och stärka internationella samarbeten.

Läs vår forskning

IMP publicerar forskning i vetenskapliga tidskrifter och konferenser.

Muhrbeck M, Wladis A, Lampi M, Andersson P, Junker J P.E, Efficacy of Topical Honey Compared to Systemic Gentamicin for Treatment of Infected War Wounds in a Porcine Model: A Non-Inferiority Experimental Pilot Study, Injury (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.injury.2021.10.019 Länk till annan webbplats.

Muhrbeck, M., Osman, Z., von Schreeb, J., Wladis, A., Andersson, P. Predicting surgical resource consumption and in-hospital mortality in resource-scarce conflict settings: a retrospective study. BMC Emerg Med 21, 94 (2021). Published August 11. https://doi.org/10.1186/s12873-021-00488-2 Länk till annan webbplats.

Jenny Pettersson, Carl-Oscar Jonson, Peter Berggren, Jonas Hermelin, Jiri Trnka, Rogier Woltjer, Erik Prytz Connecting resilience concepts to operational behaviour: A disaster exercise case study Journal of Contingencies and Crisis Management, Available online July 2021. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12373 Länk till annan webbplats.

Ida Molin, Liselott Fornander, Peter Berggren, An analysis of trauma team communication using the verbal response mode taxonomy. Surgery, 2021. Available online June 30. https://doi.org/10.1016/j.surg.2021.05.043 Länk till annan webbplats.

Hodza-Beganovic, R., Berggren, P., Hugelius, K., Edelbring, S. Survey-based experiential learning as a new approach to strengthening non-technical skills in LMIC health care settings. BMC Medical Education, 2021. Published April 26. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02619-6 Länk till annan webbplats.

Nordenstedt H, Holmer H, Agardh A, Andersson P, Ekström A-M, Ivarsson A, Krantz G, Mellander L, Målqvist M, Preet R, Shakely D, Sinabulya H. Global hälsa på läkarutbildningen igår, idag och imorgon. Socialmedicinsk tidskrift 2/2021;232-243

Risto A, Hallböök O, Andersson P, Sjödahl R, Myrelid P Long-term follow-up, patient satisfaction and quality of life for patients with Kock’s continent ileostomy. Diseases of the Colon and Rectum. 2020 Dec. Published December 1. https://doi.org/10.1097/dcr.0000000000001823 Länk till annan webbplats.

Lundgren F, Hodza-Beganovic R, Johansson M, Seyoum N, Tadesse M, Andersson P. A vascular exchange program between Ethiopia and Sweden – a plus for both. International Journal of Surgery: Global Health: 2020 Nov. 3(6) p. e43, http://dx.doi.org/10.1097/GH9.0000000000000043 Länk till annan webbplats.

Abdalla M, Norblad R, Olsson M, Landerholm K, Andersson P, Johan D Söderholm, Andersson R, Myrelid P. Quality of life in ulcerative colitis patients restored with pelvic pouch or ileo-rectal anastomosis after colectomy Dig. Dis. Sciences Published on-line Aug 1, 2019 https://doi.org/10.1007/s10620-019-05757-6 Länk till annan webbplats.

Bäckström F, Bäckström D, Sadi L, Andersson P, Wladis A Surgical Needs at the End of the Battle of Mosul: Results from Mosul General Hospital, World J Surg Published on-line Nov. 3, 2019: https://DOI.org/10.1007/s00268-019-05250-1 Länk till annan webbplats.

Muhrbeck M, Holmgren K, Osman Z, von Schreeb J, Wladis A, Andersson P Trends in demographics and surgical treatment of weapon related limb injuries over two decades in a resource-scarce setting World J Surg Published on-line Aug. 12, 2019: https://doi.org/10.1007/s00268-019-05110-y Länk till annan webbplats.

Lampi M, Junker JPE, Tabu JS, Berggren P, Jonson CO, Wladis A. Potential benefits of triage for the trauma patient in a Kenyan emergency department. BMC Emerg Med. 2018 Nov 29;18(1):49. https://doi.org/10.1186/s12873-018-0200-7 Länk till annan webbplats.

Andersson P, Muhrbeck M, Veen H, Osman Z, von Schreeb J. Hospital workload for weapon-wounded females treated by the International Committee of the Red Cross: More work needed than for males World J Surg 2017, Aug 9. https://doi.org/10.1007/s00268-017-4160-y Länk till annan webbplats.

Lampi M, Junker J, Berggren P, Jonson CO, Vikström T Pre-hospital triage performance after standardized trauma courses.Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2017 May 1 9;25(1):53. https://doi.org/10.1186/s13049-017-0395-8 Länk till annan webbplats.

Razavi, M. F., Falk, L., Björn, Å., & Wilhelmsson, S. (2011). Experiences of the Swedish healthcare system: An interview study with refugees in need of long-term health care. Scandinavian Journal of Public Health, 39(3), 319–325. https://doi.org/10.1177/1403494811399655 Länk till annan webbplats.

Johansson Capusan, A., Björn, Å., & Carlsson, P. (2010). Evakueringar av svårt sjuka från Balkan satte etiska dilemman på sin spets. Prioriteringar i ett biståndsprojekt med relevans för svensk sjukvård. Läkartidningen, 107(43), 2640–2643.

Lundström, N.-R., Björn, Å., Jögi, P., Leijon, I., Bågesund, M., Björkhem, G., & Nelson, N. (2006). Svårt hjärtsjuka barn från Balkan opererades i Sverige. Redogörelse för 41 barn som behandlats via lyckad hjälpinsats. Läkartidningen, 103(50–52), 4038–4041.

Björn, Å., & Eriksson, T. (1993). Frigivna bosniska krigsfångar. Stor risk för post-traumatiska symptom. Läkartidningen, 90(24), 2305–2308. H

Seyoum N, Getachew F, Lundgren F One-hundred paraganglioma of the glomus caroticum in Ethiopia during five years. Föredrag, Svensk kärlkirurgisk förening, Svenska kirurgveckan 2021

J Gonzalez, C Eden, E Abildsnes, M Hauge, M Trentin, L Ragazzoni, P Berggren, CO Jonson, AA Abdelgawad
Elicitation, analysis and mitigation of systemic pandemic risks
WiP Paper – Planning, Foresight, and Risk Analysis Proceedings of the 18th ISCRAM Conference – Blacksburg, VA, USA May 2021

Hodza-Beganovic, R., Carlsson, H., Lidberg, H., Blaku, V., & Berggren, P. (2019). Implementation and development of guidelines in the emergency services in Kosovo – PARIHS framework. EPH2019, 535.

Hodza-Beganovic, R., Carlsson, H., Lidberg, H., & Berggren, P. (2019). Implementing Guidelines for Ambulance Services. Prehospital and Disaster Medicine, 34(S1), 138–139. https://doi.org/10.1017/s1049023x13000472 Länk till annan webbplats.

F Lundgren, P Andersson Setting up a Vascular Surgery collaboration: IMP/Southeast Health Care Region in Sweden and Tikur Anbessa Hospital, Addis Ababa, Etiopia Föredrag, Svensk kärlkirurgisk förening, Svenska kirurgveckan 2019

Bäckström F, Bäckström D, Sadi L, Andersson P, Wladis A Oproportionellt stort antal barn inskrivna på kirurgisk avdelning under slaget om Mosul Abstrakt Svenska kirurgveckan 2019

Muhrbeck M, Holmgren K, Osman Z, von Schreeb J, Wladis A, Andersson P. Surgery of Weapon Caused Extremity Injuries in Resource Scarce Settings in Northwestern Pakistan unchanged during 20 years, ECTES, Prague, 2019

Bäckström F, Bäckström D, Sadi L, Andersson P, Wladis A Surgical needs at the end of the battle of Mosul: Results from Mosul General Hospital. Poster, 48th World Congress of Surgery Krakow, 2019

Spanjol-Pandelo I, Holmgren K, Redéen S, Sjödahl R, Andersson P. Regular day-time service in a unit for acute care surgery might improve results for emergency procedures on-call time Poster ECTES, Valencia, 2018

Berggren, P., & Palmvik, S. (2018). Staff care in humanitarian interventions. In EPH2018. Ljubljana: EPH.

I Spanjol-Pandelo, K Holmgren, S Redéen, R Sjödahl, P Andersson Regelbundet arbete dagtid på en akutkirurgisk enhet kan förbättra resultaten för akuta operationer jourtid Abstrakt Svenska kirurgveckan 2018

P Andersson, M Muhrbeck, H Veen, Z Osman, J v Schreeb Hospital workload for weapon-wounded females treated by the International Committee of the Red Cross – more work needed than for males WADEM Toronto 2017

M Muhrbeck, Z Osman, D. D. Saulnier; J v Schreeb, H Veen, P Andersson War surgical treatment of comminute fractures requires more resources than isolated life threatening wounds WADEM Toronto 2017

A Älgå, M Muhrbeck, Z Osman, H Veen, P Andersson, J v Schreeb, J Malmstedt Outcome for patients with extremity wound infection following war-associated injuries WADEM Toronto 2017

Berggren, P., Pettersson, J., Jonson, C.-O., Prytz, E. G., Carlsson, H., & Nilsson, H. (2017). The importance of using the designated duty officers when assessing a medical response organization. European Journal of Public Health, 27(Supplement 3), 435.

Hodza-Beganovic, R., Andersson, P., Alsander, D., & Berggren, P. (2017). Supporting development of health care in resource scarce environments. European Journal of Public Health, 27(Supplement 3), 315.

M Muhrbeck, K Holmgren, Z Osman, J v Schreeb, H Veen, P Andersson Kirurgi av vapenorsakade extremitetsskador i resursknappa miljöer i nordvästra Pakistan väsentligen oförändrad under 20 år Abstrakt Svenska kirurgveckan 2017

M Muhrbeck, Z Osman, D Saulnier, J v Schreeb, H Veen, P Andersson Krigskirurgisk behandling av komplexa frakturer är mer resurskrävande än behandling av isolerade livshotande skador Posterföredrag Kir vecka 2016

P Andersson, M Gerdin, M Muhrbeck, Z Osman, H Veen, J v Schreeb Mer resurskrävande skador hos kvinnor än män drabbade av assymetrisk krigföring i nordvästra Pakistan Posterföredrag Kir vecka 2016