vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Förbättringsarbete inom vårdhygien

Att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) bidrar till att öka patientsäkerheten.

Syftet med förbättringsarbetet är att hitta framgångsrika förändringar i arbetssätt och rutiner som kan skalas upp och implementeras i verksamheten. 

Att arbeta med att förebygga; se risker innan en vårdrelaterad infektion blir ett faktum måste därför ske. Det kan man göra på många olika sätt. En metod är Gröna korset, ett sätt att se risker varje dag i vården.

Genombrott VRI

Som en del i arbetet med att förebygga och motverka VRI arbetar Region Östergötland sedan 2015 med metoden Genombrott VRI. Metoden går ut på att systematiskt testa och utvärdera små förändringar för att motverka VRI. Målsättningen är att finna framgångsrika förändringar i arbetssätt och rutiner som kan skalas upp och implementeras i verksamheten.

Tillvägagångssätt för Genombrott VRI

Verksamheter som vill medverka i Genombrott VRI utser ett arbetslag bestående av 3-5 medarbetare gärna med olika yrkesroller för att få ett tvärprofessionellt perspektiv. Varje arbetslag utser en ledare som samordnar och leder arbetet. Hela arbetslaget medverkar i sammanlagt fem lärandeseminarium där man har sin egen verksamhet och sitt eget önskade förbättringsarbete som utgångspunkt. Resultatet av arbetet sammanställs och presenteras i ett lärandeseminarium.

Goda exempel

Inspelade föreläsningar:

Identifiera risker för vårdrelaterade infektioner (youtube.com) Länk till annan webbplats.

KAD-projekt på Ortopedkliniken (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Den rosa faran (youtube.com) Länk till annan webbplats.