vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Smittskydd

Smittskydd är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen och har som mål att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.