vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Riktlinje Gröna korset

Gröna korset är en enkel visuell metod för att i vården identifiera risker, tillbud och skador i realtid.

Alla vårdande enheter ska använda Gröna korset som metod för att öka patientsäkerheten enligt beslut av Hälso och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG) 2018.

Ansvar Region Östergötland och Hälsa och vårdutveckling

 • utveckla och förbättra metoden
 • utbilda chefer och införandeansvariga i verksamheter
 • vara kunskap- och metodstöd till chefer och införandesnsvariga i införandet av metoden och analys av resultat samt i det dagliga gröna korset arbetet
 • ordna nätverksträffar för att sprida goda exempel

Ansvar centrumnivå

 • efterfråga och följa upp resultat

Ansvar chefer på kliniknivå

 • Genomföra utbildning i säker vård - nationell utbildning i patientsäkerhet för chef och införandeansvariga (Socialstyrelsen)
 • ta fram handlingsplan för införande
 • introducera medarbetare i metoden (film kompetensportalen)
 • driva Gröna-korset-arbetets införande och förvaltning tillsammans med utsedda medarbetare och införandeansvariga
 • visualisera resultat regelbundet t ex på LEAN-tavla.
 • integrera med andra patientsäkerhetsuppföljningar
 • identifiera förbättringsarbeten och göra handlingsplaner

Ansvar som medarbetare

 • ha kunskap om metoden och den praktiska tillämpningen
 • delta i Gröna korset-avstämningar
 • identifiera och kommunicera risker, tillbud och vårdskador
 • delta i förbättringsarbeten