vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nyckelpersoner Cosmic Link

Som nyckelperson är du ett stöd i det dagliga arbetet, både för dina kollegor och i utvecklingsarbetet med Cosmic Link.

Nyckelpersonerna fungerar som stöd när användare har frågor om funktion och hantering av IT-stödet Cosmic Link. Därför är du ofta den första personen en användare kommer till med frågor om funktionalitet, arbetssätt eller rutiner.

Nyckelpersonerna ansvarar för att kommunikation från den centrala förvaltningen för Cosmic Link anpassas till den egna verksamheten och förmedlas till berörda mottagare. Du är en viktig del i enhetens följsamhet till, och utveckling av, arbetssätt och rutiner kopplat till Cosmic Link.

Nyckelpersonerna ansvarar för utbildning av nya slutanvändare och för fortbildning. Du hittar länkar till e-learning och utbildningsmaterial under rubrik Relaterad information.