vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

För dig som är IKBT-behandlare

Här hittar du som vårdpersonal länkar för inloggning, instruktioner och support för IKBT i Region Östergötland.

Logga in i designverktyget vid utbildning och övning. Logga in som testinvånare när du ska testa ett moment från invånarens perspektiv. För att arbeta som vårdgivare i Stöd och behandling rekommenderas någon av webbläsarna Microsoft Edge/Edge Chromium eller Google Chrome. För designverktyget rekommenderas webbläsaren Chrome.

Rutiner och administration

Manual IKBT-behandlare SOB Länk till annan webbplats.

Rutindokument för IKBT, exempeldokument Länk till annan webbplats. (Spara ner dokumentet först, sedan kan du titta på det och göra ändringar i din egen version.)

Rutindokument IKBT för barn och unga, exempeldokument Word, 145.5 kB. (Spara ner dokumenten först, sedan kan du titta på det och göra ändringar i din egen version.)

Utbildningar

Region Östergötland erbjuder e-utbildningar och läraraledda utbildningar, både grundutbildning och påbyggnadskurser för behandlare.

Se aktuellt utbud på sidan Utbildningar KBT på nätet

Metodstöd

Metodstöd anordnas av Internetbehandling i Östergötland och riktar sig till aktiva IKBT-behandlare som har genomgått regionens IKBT-utbildning.

Metodstöd för barn erbjuds IKBT-behandlare som arbetar med programmet Ångesthjälpen Ung inom barnhälsor, ungdomshälsor och BUP-kliniker. Behandlaren behöver ha genomgått regionens IKBT-utbildning för barn och unga.

Anmälan sker via Kompetensportalen där du också hittar aktuella datum. Anmälan är bindande. Metodstödet är kostnadsfritt. Det är viktigt att du avbokar din plats om du inte kan komma. Utebliven deltagares enhet debiteras 200 kr.

Anmälan till Metodstöd barn och unga för regionanställda (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Anmälan till Metodstöd barn och unga för anställda på privat enhet (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Anmälan sker via Kompetensportalen där du också hittar aktuella datum. Anmälan är bindande. Metodstödet är kosnadsfritt. Det är viktigt att du avbokar din plats om du inte kan komma. Utebliven deltagares enhet debiteras med 200 kr.

Anmälan Metodstöd vuxna för regionanställda (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Anmälan Metodstöd vuxna för anställda på privat enhet (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Support och felanmälan

Vid tekniska problem

Vid tekniska problem sök i första hand information bland frågor och svar i Stöd- och serviceportalen. I andra hand gör ett ärende i Stöd- och serviceportalen, ange då Stöd och behandling som ärende. (Kräver inloggning på regionens intranät).

Vanliga frågor och svar om stöd- och behandlingsplattformen (Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.

Saknar du tillgång till regionens intranät kan du kontakta Stöd och service kundtjänst på telefon 010-103 60 00.

Support för invånare

Om invånare får problem med tekniken, exempelvis inloggning, ska de vända sig till den nationella supporten på 1177.se.

Support om e-tjänster för invånare (1177.se) Länk till annan webbplats.

Vid kliniska frågor

Frågor som rör behandlingsprogrammen, att arbeta med IKBT som metod eller övriga frågor och synpunkter är du välkommen att kontakta oss på internetbehandling@regionostergotland.se