vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

KBT på nätet

Här hittar du som jobbar med KBT på nätet information om metoden, behandlarstöd, instruktioner och manualer.

Vad är KBT på nätet?

KBT på nätet innebär att patienten på egen hand arbetar med ett strukturerat självhjälpsmaterial via nätet och samtidigt har tillgång till individuellt anpassat stöd av en professionell behandlare. Det är en säker och evidensbaserad behandlingsmetod som utvecklats inom ett flertal olika områden. Behandlingen pågår ofta mellan 8 och 10 veckor.

Samtliga behandlingsprogram innehåller kunskapsavsnitt som förmedlas via text, filmer och ljudfiler. Till varje avsnitt hör hemuppgifter och arbetsblad som patienten arbetar självständigt med och som behandlaren ger återkoppling på en gång per vecka via textmeddelanden i behandlingsplattformen Stöd och behandling (SOB).

Innan behandlingen startar träffar behandlaren patienten för en ingående bedömning av patientens tillstånd och lämplighet för internetbehandling. Efter det tas beslut om behandlingsstart. Efter behandlingen sker ett uppföljande avslutssamtal, där behandlingstiden sammanfattas och en plan framåt görs.

De flesta vårdcentraler och ungdomshälsor i Östergötland erbjuder behandlingsprogram för ångest/oro, stress, depression och sömnsvårigheter. Behandlingen ingår i 1177 e-tjänster.

Se aktuella behandlingsprogram i Östergötland

Starta upp tjänsten

För att erbjuda KBT på nätet krävs att:

Mer information för enheter som är intresserade av att erbjuda KBT på nätet finns i Riktlinje för internetbaserad KBT-behandling, Region Östergötland. Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för KBT på nätet i Region Östergötland:

  • Hanna Tarkian Tillgren, teamledare, legitimerad psykolog
  • Elise Sörliden, legitimerad psykolog
  • Eva Majlöv, legitimerad psykolog
  • Johanna Höppe Persson, legitimerad psykolog
  • Michaela Andersson, legitimerad psykolog

Du som arbetar inom vården kan kontakta oss via e-post: internetbehandling@regionostergotland.se

Om du är patient och intresserad av KBT på nätet kan du hitta information på 1177.se eller vända dig till din vårdgivare.

KBT på nätet (1177.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

För dig som jobbar i vården:

E-post:internetbehandling@regionostergotland.se

För patienter:

Om du är patient och intresserad av KBT på nätet kan du hitta information på 1177.se eller vända dig till din vårdgivare.

KBT på nätet (1177.se) Länk till annan webbplats.