vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdval primär hörselrehabilitering

Denna sida vänder sig till nuvarande och blivande leverantörer inom hörselvården. Här finns samlad information om uppdraget.

I Region Östergötland gäller vårdval inom den öppna primära hörselrehabiliteringen vilket innebär att de som har fyllt 20 år och söker primär hörselrehabilitering kan välja mellan flera godkända hörselmottagningar.

Det finns både regiondrivna och privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Östergötland med öppen primär hörselrehabilitering. Alla hörselmottagningar inom vårdvalet uppfyller de kvalitetskrav som Region Östergötland satt upp, de har samma avgifter och erbjuder likvärdig hörselrehabilitering med behovsbedömning, utprovning och förskrivning av hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel.

Auktoriserade leverantörer

Kontakt

Anna MobergHälso- och sjukvårdsstrategRegionledningskontoret
Åsa AhlenbäckHälso- och sjukvårdsstrategRegionledningskontoret

Relaterad information

Årsuppföljning uppdateras inom kort.