vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avtal rehabilitering

I Region Östergötland finns i nuläget två avtal för upphandlade vårdtjänster inom rehabiliteringsområdet: rehabilitering i varmt klimat och rehabiliteringsverksamhet.

Avtalet för rehabilitering i varmt klimat gäller patienter med psoriasis. Rehabilitering i varmt klimat är ett komplement till Region Östergötlands befintliga rehabiliteringsutbud och finns i så fall med i patientens rehabiliteringsplan. Remiss krävs från läkare.

Avtalet för upphandlad rehabiliteringsverksamhet gäller patienter med akuta eller återkommande besvär, smärta eller nedsatt funktion i rörelseorganen. Verksamheten utgår från ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till livsstil samt fysisk och psykisk hälsa. I verksamheterna arbetar team med fysioterapeut, kiropraktor/naprapat, samtalsbehandlare och arbetsterapeut. Remiss krävs inte.

Avtal med upphandlade verksamheter

Klimatrehabilitering

Rehabiliteringsverksamhet

Avtalsrelaterade dokument

Rehabiliteringsverksamhet

Bilaga för ersättning och uppföljning Länk till annan webbplats.

Klimatrehabilitering

Kontakt

Anna EsmelövHälso- och sjukvårdsstrategRegionledningskontoret
Stina ÖbergHälso- och sjukvårdsstrategRegionledningskontoret

Rehabiliteringsverksamhet

Kontakt

Desirée HallbergHälso- och sjukvårdsstrategRegionledningskontoret
Anna MobergHälso- och sjukvårdsstrategRegionledningskontoret