vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Rutiner och riktlinjer för kommunsamverkan östra länsdelen

Här finns gemensamma rutiner och riktlinjer för kommunsamverkan inom den Östra länsdelen av Östergötland.

ALMA

Kriterier i östra länsdelen (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Avancerad hemsjukvård

Riktlinje för samverkan - Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH-teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Pdf, 300.1 kB.

Avvikelse mellan vårdgivare

Avvikelsehantering mellan kommuner, Region Östergötland och andra vårdgivare i östra Östergötland Pdf, 295 kB.

Rapporteringsskyldighet mellan vårdgivare för att identifiera vårdskada eller risk för vårdskada Pdf, 95.2 kB.

Delegering

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i särskilt boende, hemtjänst, rehabiliteringsstöd, LaH och hemsjukvård Pdf, 212.2 kB.

Blankett för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Pdf, 162.2 kB.

Demens

Demens: Vårdprocessprogram NSÖ (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Regionen Östergötland och kommunerna i Östergötland gällande egenvård (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Hemmapärm

Riktlinjer för samverkan mellan olika vårdgivare avseende ”hemmapärm” Pdf, 65.7 kB.

Pärm framsida Pdf, 309.9 kB.

Innehållsförteckning Pdf, 28.3 kB.

Information om hemmapärm Pdf, 9 kB.

Informationsblad Pdf, 16.2 kB.

Dagbok Pdf, 15.8 kB.

ID-band information Pdf, 9.6 kB.

Besöksplanering Pdf, 12.9 kB.

Telefonlista hemsjukvård/hemtjänst Pdf, 31.7 kB.

Telefonlista LAH Öst Pdf, 12.1 kB.

Meddelandeblad till ambulandspersonal i samband med transport till nästa vårdgivare Pdf, 104.7 kB.

Överrapportering för fortsatt vård och behandling Pdf, 104.7 kB.

Hälso- och sjukvårdsuppdrag - gemensamma

Sårkontroll efter protesoperation (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Läkarmedverkan i SÄBO

Lokal överenskommelse läkarmedverkan i SÄBO/äldreomsorg och SÄBO/LSS, SoL inom funktionsnedsättningsområdet Pdf, 503.9 kB.

Läkemedelshantering

Läkemedel i kommunens säbo och i hemsjukvården - generell behandlingsanvisning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Rehabilitering

Tydliggörande avseende ansvar för aktivitetsbedömning/ funktionsbedömning i östra länsdelen Pdf, 46.8 kB.

Reservrutin Rehabiliteringsplan östra länsdelen Pdf, 34.8 kB.

Rutinbeskrivning för rehabiliteringsunderlag inför återbesök (3 mån) för strokepatienter Pdf, 161.2 kB.

Förskrivning av nebulisator (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Samtycke

Samtycke om att ta del av vårddata (Dokumenta) Länk till annan webbplats.