vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdval primärvård

Denna sida riktar sig till nuvarande och blivande leverantörer inom Vårdval primärvård i Östergötland som har eller vill ansöka om auktorisation.

Auktorisationen ger grundläggande kvalitetssäkring och likvärdiga konkurrensvillkor samtidigt som det möjliggör en mångfald av leverantörer.

Auktorisationen förutsätter att vårdcentralen åtar sig det uppdrag som är formulerat i Regelbok för auktorisation – Vårdval primärvård i Östergötland.

Primärvården ska vara ett tryggt och förtroendeingivande förstahandsval för medborgare i behov av basal hälso- och sjukvård. En trygg och förtroendeingivande primärvård förutsätter god medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet och en helhetssyn på patientens livssituation, hälsotillstånd och vårdbehov.

Kontakt

Hanna Brodén AnderssonHälso- och sjukvårdsstrategRegionledningskontoret
Karina MöllerHälso- och sjukvårdsstrategRegionledningskontoret