vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Krisstödsutbildning

 Hälso- och sjukvårdens insatser omfattar både det fysiska och psykiska/psykosociala omhändertagandet i vardagen och vid en särskild händelse.

Om utbildningen

Kursen ger kunskaper i att kunna ge psykologiska och psykosociala insatser, krisstöd, i vardagen och vid en särskild händelse.

Vid en oväntad händelse försätts varje drabbad person i en akut kris. Genom ett professionellt förhållningssätt kan den drabbade hjälpas både långsiktigt och kortsiktigt. Vikten av ett professionellt stöd är betydande för den fortsatta bearbetningen av händelsen.

Vid en särskild händelse behöver sjukvårdens resurser ledas och samordnas på ett särskilt sätt enligt SOSFS 2013:22 om katastrofmedicinsk beredskap.

Kursen omfattar krisstödsinsatser, teori och praktik i vardagen och vid särskild händelse. Denna utbildning genomförs på förfrågan halv- eller heldag och antal deltagare beror på respektive verksamhet.

Målgrupp

Personal från hälso- och sjukvården som kan arbeta som krisstödsperson i vardagen och vid en särskild händelse.

Mål

Deltagarna ska efter denna kurs ha en god kunskap och färdighet för att kunna verka som krisstödsperson i vardagen och vid särskild händelse.

Specifik målsättning

Deltagarna ska efter genomförd utbildning:

  • Ha ökad kunskap om omhändertagande av drabbade personer i en akut kris
  • Känna till ansvarsområden för särskild sjukvårdsledning på regional/lokal nivå

Kontakt

Kursansvarig: Valborg Jansson telefon: 010-103 86 55

KMC admin telefon: 010-103 35 69

Pris

Kontakta kursansvarig för offert.

Plats

Kursen anordnas på Katastrofmedicinskt Centrum eller där beställaren önskar.

Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping
Telefon 010-103 35 69, Fax 010-103 2910
KMC@regionostergotland.se