vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Pedagogisk AT

Du som gör AT i Linköping och Motala har möjlighet att göra din allmäntjänstgöring med tydligt fokus mot pedagogiska processer.

Framtidens hållbara hälso- och sjukvård vilar på tre ben: klinisk verksamhet, forskning/utveckling och utbildning. Inom alla dessa fält finns ett stort behov av ökad pedagogisk förmåga. Många läkarstudenter visar redan under grundutbildningen både intresse och fallenhet för undervisning och pedagogik. För att ta vara på detta intresse har AT Linköping/Motala en pedagogisk AT.

Mål med pedagogisk AT Länk till annan webbplats.

Ansökan

För att ansöka till pedagogisk AT skickar du in ett dokument som du namnger "Pe AT motivering" tillsammans med din AT-ansökan.

Ansökan ska innefatta:

  • Riktat brev som beskriver erfarenhet och/eller utbildning inom det pedagogiska fältet. Brevet ska beskriva dig som pedagogisk individ och hur dina pedagogiska erfarenheter har format dig. Reflektera över möjliga områden som du skulle vilja fokusera på i ditt förbättringsprojekt under pedagogisk AT och gärna också vad du vill uppnå med pedagogiska insatser i framtiden.
  • Eventuella intyg från uppdragsgivare om pågående eller tidigare pedagogiska och/eller utvecklingsinsatser.
  • Eventuella publikationer med pedagogisk inriktning.

Genomförande

Rekryteringen sker genom den vanliga rekryteringsgången för AT. Basplaceringen är Lasarettet i Motala och Universitetssjukhuset i Linköping. Under pedagogisk AT genomför AT-läkaren ett förbättringsprojekt med pedagogiskt fokus samt går utbildningar inom relevanta ämnen. Efter genomgången handledarutbildning genomförs en-två terminer som basgruppshandledare.

Basprogram pedagogisk AT Linköping/Motala

Termin 1 (planera)
Generell introduktion AT
Start och planering av förbättringsarbete
Basgruppshandledarutbildning

Termin 2 (utbildas)
Basgruppshandledare
Förbättringsarbete
Klin-SIM steg 1, instruktörsutbildning vid Clinicum, Region Östergötland

Termin 3 och 4 (utföra)
Basgruppshandledare
Genomförande, presentation och utvärdering av förbättringsarbete
Medinstruktör

Simulation fellowship

Efter pedagogisk AT erbjuder Clinicum, i samarbete med AT-kansliet US/LiM, möjligheten att fördjupa sina pedagogiska färdigheter genom ett simulation-fellowship under två-tre månader med möjlighet till förlängning.

Kontakt

stina.garvin@regionostergotland.se

eva.lago@regionostergotland.se