vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hygienriktlinjer och rutiner för hälso-och sjukvården

På den här sidan hittar du riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården inom Region Östergötland listade från A-Ö. För område där lokal instruktion/rekommendation saknas eller ytterligare information efterfrågas, hänvisas i första hand till Vårdhandboken.se

Hygienriktlinjer A-Ö

Andningsskydd, munskydd och visir/skyddsglasögon Länk till annan webbplats.

Avfall Länk till annan webbplats.

Clostridium difficile - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Covid-19, Hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Creutzfeldt Jakobs sjukdom - hygienrutiner - (SFVH) Länk till annan webbplats.

Dator med tillbehör - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Diagnoskodning av VRI med tilläggskod Y95.9 Länk till annan webbplats.

Endoskopi - hygienriktlinjer (gäller flexibla endoskop med kanaler) Länk till annan webbplats.

ESBL - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

ESBL CARBA - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Förrådsrutiner: Vårdhygieniska anvisningar Länk till annan webbplats.

Hjälpmedel - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Hudbesvär och sår hos medarbetare Länk till annan webbplats.

Hygienregler för Region Östergötland Länk till annan webbplats.

Influensa - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Inredning i vårdlokaler Länk till annan webbplats.

Kikhosta - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Legionella - hygienrekommenadationer Länk till annan webbplats.

Leksaker Länk till annan webbplats.

Luftvägsinfektion, virusorsakad - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Meningokockinfektion; hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

MERS CoV: (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

MRSA - Methicillinresistenta Staphylococcus aureus - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Mpox hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Multiresistenta bakterier (MRB); screeningodlingar patienter Länk till annan webbplats.

Multiresistenta bakterier (MRB); screeningodlingar personal Länk till annan webbplats.

Munskydd, andningsskydd och visir/skyddsglasögon Länk till annan webbplats.

Mässling - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Observationsformulär med manual Länk till annan webbplats.

Perifer venkateter (PVK) - hygienaspekter Länk till annan webbplats.

RS-virus - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Självskattningsformulär med manual Länk till annan webbplats.

Skabb - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Smittförebyggande åtgärder i öppenvården Länk till annan webbplats.

Smittförebyggande åtgärder mot virusorsakade infektioner Länk till annan webbplats.

Smittsäkra besök i vården Länk till annan webbplats.

Stickskada (risk för blodsmitta) Länk till annan webbplats.

Städ- och desinfektionsschema Länk till annan webbplats.

Tuberkulos - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Tvätthantering Länk till annan webbplats.

Tvättstugor - verksamhetsnära Länk till annan webbplats.

Urinvägskateterisering (Urol. klin.) Länk till annan webbplats.

Vattkoppor/generaliserad bältros - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Vinterkräksjuka - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

VRE - hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

VRI-strategi för Region Östergötland Länk till annan webbplats.

Vårdhygienisk egenkontroll slutenvård Länk till annan webbplats.

Vårdhygienisk egenkontroll öppenvård Länk till annan webbplats.

Vårdverksamhetens ansvar för städning i vårdlokaler - vårdhygieniska aspekter Länk till annan webbplats.

Vägglöss, hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.