vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Remisser och kontaktuppgifter

Här finner du information om remittering för antikoagulation och de AK-mottagningar som finns i Östergötland.

AK-mottagningar

Motala

AK-mottagningen på Lasarettet i Motala ansvarar för antikoagulantia-behandling för så gott som alla patienter inom den västra och centrala länsdelen av Östergötland som får det blodförtunnande läkemedlet Waran/Warfarin Orion.

Patienten tar sitt PK-prov på Provtagningsenheterna LiM eller US alternativt på sin vårdcentral. Doseringen av Waran/Warfarin kommer sedan per brev via post. Om doseringen behöver ändras samma dag kontaktas patienten på telefon. Det finns även en möjlighet till digitalt doseringsbrev via 1177. En av fördelarna med digitalt doseringsbrev är att den finns tillgänglig samma dag som provtagningsdagen.

AK-mottagningen ansvarar även för att njurfunktionen kontrolleras vid behandling med de nya blodförtunnande läkemedlen (NOAK/DOAK).

AK-mottagning
Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Telefontider: 07.45-15.00
Telefon: 010-10 597 54 för patienter

Vård-till-vård
Telefontider: för personal 07.30-16.00
Telefon: 010-10 471 22, internt 47122

Telefax: 010-10 479 47, internt 47947

PK-provtagning utförs på vår Provtagningsenhet, se öppettider och information under Laboratoriemedicin sjukhus, Motala

Norrköping

AK-mottagningen på Vrinnevisjukhuset ansvarar för antikoagulationsbehandling för patienter inom den östra länsdelen.

Vård till vårdnummer: 43011

Finspång

Finspång ansvarar för antikoagulantiabehandling för så gott som alla patienter i Finspång som får de blodförtunnande läkemedlen Waran/Warfarin Orion, Eliquis, Pradaxa, Xarelto och Lixiana.

Telefon: 010-10 424 19


Telefontider

Måndag: 08.00-09.30, 10.00-12.00, 13.00-14.30

Tisdag: 08.00-09.30, 10.00-12.00, 13.00-14.30

Onsdag: 08.00-09.30, 10.00-12.00, 13.00-14.30

Torsdag: 08.00-09.30, 10.00-12.00

Fredag: 08.00-09.30, 10.00-12.00

Remisser

Remisserna kommer att besvaras med "Ärendet är omhändertaget" eller svar på det som efterfrågas i fritext.

Remisser för AVK-behandling skrivs i Cosmic i remissmall "AVK-behandling" Pappersremisserna är en reservrutin samt för vårdgivare som inte har tillgång till Cosmic.

Remisser för AVK-behandling (för vårdgivare utanför Region Östergötland)

Ordination

Om patientens AVK-behandling sköts av en AK-mottagning så finns en ikon (AVK) i patientlisten i Panorama. Klicka på den.

I Panorama visas senaste värdet och aktuell dosering samt historik med de fem senaste doseringarna. Läses uppifrån och ned. Tillfälliga dosändringar visas under daterat meddelande till höger i bilden.
Genom att klicka på ikonen med en skrivare så skrivs AVK-brevet ut.

OBS! Patienten kan ha annan blodförtunnande medicin (ej anti-vitamin-K-behandling) utskriven utan att AVK-ikonen visas eller att det finns information under fliken AVK-brev. T.ex. de nya orala antikoagulantia. (NOAK)

Manual för uthopp till AVK-brevet (Journalia) via Journalportalen (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Bilaga 2 Rutin AVK-behandling - Glömd dos av antikoagulantia Pdf, 101.7 kB.