vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Antikoagulantiabehandling

Här hittar du behandlingsinformation och rekommendationer för antikoagulantiabehandling.

Av orala antikoagulantia rekommenderas nu i första hand NOAK både vid venös tromboembolism och vid förmaksflimmer pga större säkerhet och enklare kontroller. NOAK är emellertid kontraindicerade vid mekanisk hjärtklaffprotes, signifikant mitralisstenos, antifosfolipidsyndrom, tillsammans med vissa interagerande läkemedel och NOAK är liksom warfarin kontraindicerat i samband med graviditet (specialistfall). Individuell bedömning vid svårt nedsatt njurfunktion.

Enstaka patienter vill av olika skäl heller inte byta till NOAK vid väl fungerande Waranbehandling.