vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nyckelperson MittVaccin

Nyckelperson är en lokal stödperson för frågor om journalsystemet MittVaccin.

Ansvar och uppdrag

Nyckelperson ansvarar bland annat för att ta emot och förmedla information från förvaltning eller till förvaltningen samt fortbilda kollegor.

Behöver tid att sätta sig in i funktionalitet och information via länkar till höger.

Ny nyckelperson ska kontakta patientjournalen@regionostergotland.se för att bli tillagd i sändlista.

Uppdragsbeskrivning:

Användarstöd:

  • Resurs för medarbetarna på enheten avseende funktioner i MittVaccin.

Utbildningsstöd:

  • Planera utbildning av nya användare utifrån de material som finns.
  • Utbilda/informera alla användare om nya funktioner.

Informationsstöd.

  • Vidareförmedla nyheter och förändringar i MittVaccin.
  • Förmedla information mellan den egna enheten och förvaltningen.