vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

För dig som jobbar i Stöd och behandling

Här hittar du som vårdpersonal länkar för inloggning, instruktioner och support för Stöd och behandling i Region Östergötland.

Behörigheter

För att få behörighet till övningsmiljön/designverktyget i Stöd och behandling gör ett ärende till Stöd och service. Ange i ärendet att det är till övningsmiljön i Stöd och behandling du vill ha behörighet till.

För att få behörighet till skarp miljö vänder du dig till den som är behörighetsadministratör i Stöd och behandling på enheten där du arbetar.

Manualer och utbildning

Support och felanmälan

Vid tekniska problem sök i första hand information bland frågor och svar i Stöd- och serviceportalen. I andra hand gör ett ärende i Stöd- och serviceportalen, ange då Stöd och behandling som ärende. (För dig som har tillgång till Region Östergötlands intranät).

Saknar du tillgång till regionens intranät kan du kontakta Stöd och service kundtjänst på telefon 010-103 60 00.

Support för invånare

Om invånare får problem med tekniken, exempelvis inloggning, ska de vända sig till den nationella supporten på 1177.se.

Kontakt till support för invånare (1177.se) Länk till annan webbplats.