vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

För dig som ska jobba med Egenmonitorering

Här hittar du information inför införandet av egenmonitorering i din verksamhet samt länkar till rutiner, användarstöd och material för att informera patienter om tjänsten.

Införande och utbildning

Som stöd i införandet av egenmonitorering, finns en utvecklingsansvarig för respektive centrum och verksamhetsutvecklare. Det är viktigt att ni identifierar behov och målgrupp för egenmonitorering i er verksamhet. Som stöd i detta kan lokal rutin användas, se rubriken "Manualer och rutiner" nedan. En riskanalys bör genomföras inför uppstart.

När ni är klara att starta upp egenmonitorering, kontakta e-hälsa för utbildning i verktyget genom att mejla till ehalsa@regionostergotland.se.

Support och felanmälan

Som användare/vårdgivare ska du i första hand vända dig till e-hälsa i Region Östergötland:

Frågor gällande verksamhetens rutiner och arbetssätt hanteras av utvecklingsansvarig och verksamhetsutvecklare för respektive verksamhet.

Support för patienter

Patienter vänder sig i första hand till ImagineCare för support: