vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Medicinsk service läkare (LoL)

Som verksam enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning har du rätt att utnyttja medicinsk service i form av laboratorieanalyser och bild- och funktionsdiagnostik. Detta gäller under förutsättning att du anlitar de anvisade enheterna som Region Östergötland har avtal med.

Vid remittering till medicinsk service ska du använda den speciella vårdgivarkod du erhållit för medicinsk service. Koden ska alltid anges på remissen. Vårdgivarkoder som delas ut av Region Östergötland är strängt personliga och får inte överlåtas eller delas ut till någon annan vårdgivare än vikarie.

Röntgen

Remisser (papper) ska skickas till röntgenverksamheten i Region Östergötlands regi.

Laboratorier

Remisser och laboratorieprover ska skickas till laboratorier som arbetar på uppdrag av Region Östergötland.

Ytterligare information hittar du i Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning.

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.