vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Särskilt arvode fysioterapi (LoF)

Du som vårdgivare med ett samverkansavtal kan ansöka om särskilt arvode. Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder, i direkt kontakt med patienten, kopplat mot fysioterapeutens kompetens.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till:

  1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem
  2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller i cirkulationssystemet,
  3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
  4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reumatisk sjukdom,
  5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
  6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom
  7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder.

Region Östergötland följer ”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi”. Vägledningen är framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Fysioterapeuterna och Landstingen i samarbete.

Vägledningsdokument Pdf, 222.7 kB.

Relaterad information