vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

VFU-priset

VFU-priset tilldelas varje år en vårdenhet i Region Östergötland, inklusive privata vårdgivare med vårdavtal.

Syftet med VFU-priset är att uppmärksamma och främja goda lärmiljöer för studenter. Ett viktigt syfte är också att synliggöra regionens utbildningsuppdrag och ledarskapets roll i en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Priset går till en enhet som har utvecklat den verksamhetsförlagda utbildningen inom följande områden:

  • Kvalitet och hantering av den verksamhetsförlagda utbildningen inom enheten
  • Interprofessionellt lärande som involverar studenter från flera utbildningsprogram
  • Problembaserat lärande
  • Pedagogisk fortbildning av handledare, VFU-läkare och huvudhandledare
  • Pedagogisk forskning och utveckling

Prissumman är 50 000 kronor. Förutom VFU-priset delas ett hedersomnämnande ut till en enhet som får 10 000 kronor.

Utmärkelsen ges till arbetsplatsen, inte till enskilda individer. I priset ingår också att prisvinnarna sprider sina erfarenheter inom Region Östergötland.

Nominera enheter till VFU-priset

Nomineringen inför 2025 öppnar under hösten 2024, sista dag att nominera är den 30 november.