vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Grundutbildning- Barn som far illa, anmälningsskyldighet,
riktlinjer och säker dokumentation

Digitalt via Zoom.

Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Allt våld innebär stora konsekvenser för barnet. Medarbetare som arbetar inom Region Östergötland har en anmälningsskyldighet, enligt 14 kap. 1 § SoL, när det finns misstanke om att ett barn far illa.

Barnskyddsteamet anordnar en grundutbildning om barn som far illa med fokus
på anmälningsskyldighet, vilka tecken och symtom barn som far illa kan uppvisa, vilka konsekvenser våldet kan ge samt vilka rättigheter till skydd barnet har.

Vi går igenom Region Östergötlands riktlinje ”Anmälan vid oro för att barn far illa”, säker dokumentation i Cosmic och hur du gör din anmälan till Socialtjänsten. Du får tips och råd om anmälningsförfarandet så att du känner dig trygg i din anmälningskyldighet.

Inför föreläsningen vill vi gärna att ni ska ha tittat på våra två utbildningsfilmer:
”Barn som far illa – Vilka är de?” Del 1
”Rutiner och riktlinjer för Region Östergötland” Del 2
(du får information om hur du kommer till dessa filmer efter att du anmält dig via Kompetensportalen via någon av länkarna nedan)
Föreläsare är Lina Lindell, Sofia Gustavsson och Camilla Gästgivars.

Datum: Onsdagen den 13/11 kl: 13:30 -16:00
(Avsatt tid till att se utbildningsfilmerna kl: 13:00 – 13:30)

Plats: Digitalt via Zoom.

Anmälan:
Här anmäler sig interna medarbetare Länk till annan webbplats.
Här anmäler sig externa deltagare Länk till annan webbplats.

Frågor: barnskyddsteam@regionostergotland.se

Vi önskar få din anmälan senast den 4/11.

Interna= Du som är anställd och får lön av Region Östergötland.
Externa= Du som inte är anställd av Region Östergötland men till exempel jobbar på privat Vårdcentral.