vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Utbildningsdag i samverkan med polisen - Är det delbart? Internetrelaterade sexualbrott mot barn

Digitalt via Zoom

Barnskyddsteam Region Östergötland välkomnar er till ett digitalt utbildningstillfälle onsdagen den 22 november 2023 tillsammans med föreläsare Lena Larsson Kriminalinspektör på Nationella Operativa Avdelningen och Nationellt it-brottscentrum SC3.

Se även information och inbjudan i en PDF här. Pdf, 530.9 kB.

Lena kommer presentera om nuläget och trender inom internetrelaterade brottsområdet mot barn på nätet och barn som utsätter andra barn. Vilket brottsförebyggande arbete som pågår kring detta och vad som är viktigt att vi vuxna känner till och kan om barns utsatthet.

Anmälan

Anmälan till funktionsbrevlåda barnskyddsteam@regionostergotland.se. Vi önskar din anmälan senast 15/11.

Kontaktpersoner Barnskyddsteam

Lina Lindell, Sofia Gustavsson, Camilla Gästgivars

barnskyddsteam@regionostergotland.se