vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Sidotjänstgöring för ST-läkare

Här finns riktlinjer och rekommendationer för sidotjänstgöring för ST-läkare för att underlätta planeringen av sidotjänstgöringen.

Rekommendationer vid sidotjänstgöringar

ST-läkarna är anställda både på offentliga och privata vårdcentraler. Då de gör sina sidotjänstgöringar inom regionens kliniker bör det administrativa kring detta klargöras.

Planering av sidotjänstgöring sker genom samverkan mellan ST-läkare, huvudhandledare och studierektor. Utbildningssekreteraren upprättar en tjänstgöringsplanering för hela ST-tiden som ST-läkaren bifogar till sitt Skriftliga individuella utbildningsprogram.

Man bör planera in återvändardagar till vårdcentralen 1-2 per månad.

Lästid kan inte krävas under sidotjänstgöringsperioden men kan diskuteras med mottagande klinik.

Vid deltidsarbete, bestämmer ST läkaren tillsammans med respektive schemaläggare, hur arbetstiden ska förläggas, dock bör hänsyn tas till att ST kan ha svårigheter att byta arbetstider flera gånger per år.

ST-läkare har sk ”ryggsäcksmodell” dvs grundlön, den svarar hemmavårdcentralen för.

Intyg att ta med till kliniken vid sidotjänstgöring

Klinisk tjänstgöring under handledning 2015:8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klinisk tjänstgöring under handledning 2021:8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klinisk tjänstgöring - feedback till ST Pdf, 18.2 kB.

Vem ansvarar för vad vid sidotjänstgöringar

Meddelar mottagande klinik respektive ST-läkares placeringar i god tid.

Ser till att:

  • anställning finns
  • giltigt E-tjänstekort finns
  • ST-läkaren finns registerad i HSA-katalogen.

Ska i god tid (senast 3 månader innan) kontakta mottagande klinik och framföra önskemål på placeringen så utbildningsmålen kan uppfyllas.

Ska i god tid meddela planerad frånvaro för ex obligatoriska kursmoment och obligatoriska ST-möten och samverka med schemaläggare på mottagande klinik. Schemaläggare bestämmer om ST får ledigt för att gå kurs.

ST-läkaren meddelar direkt frånvaro (VAB, sjuk osv) till sidotjänstgöringskliniken. Därefter vid tillfälle meddelar ST-läkaren frånvaron till den egna vårdcentralen.


  • Gör behörighetsregistreringar i datasystemen.
  • Tar emot frånvaroanmälan från ST-läkaren så avbokning av patienter sker skyndsamt.
  • Vid jourtjänstgöring omräknas den störda tiden till jourkompledighet. Jourkompledighet skall regleras/ersättas på den klinik där den genererades. Intjänad jourkomp bör vara reglerad innan man lämnar den klinik där den är intjänad, om inte, skall detta i efterhand ersättas av mottagande klinik där jourkomptiden genererades.
  • Utfärdar Intyg om klinisk tjänstgöring efter tjänstgöring.