vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Märkning av blodsmitta tas bort i journaler

Uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic är uppdaterad med en ny version som gör att du inte längre kan registrera blodsmittor.

Uppmärksamhetssignalen är uppdaterad och ser nu likadan ut hos alla regioner som använder Cosmic i Sverige. Förändringen följer Socialstyrelsens informationsspecifikation för Uppmärksamhetssignalen version 5.1. Det finns inget lagligt stöd för eller krav på att journaler ska vara märkta med blodsmitta. Blod och blodtillblandade vätskor ska alltid hanteras som smittsamma. Märkningen ”blodsmitta hos gravid” finns kvar i Cosmic men den ska inte användas då märkningen görs i förlossningsvårdens egen journal Obstetrix. När det finns en märkning om blodsmitta i Uppmärksamhetssignalen ska den tas bort och anledning som anges ska vara ”Ej längre relevant”.

Läs mer om märkning av blodsmitta tas bort i journaler.