vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Luftvägsvirus säsongen 2023-2024

Smittskydd och vårdhygien bevakar utvecklingen av luftvägsvirus under säsongen 2023-2024. Siffrorna uppdateras veckovis eller när situationen förändras påtagligt.

Covid-19 ökar när det gäller antalet fall som diagnostiseras i Östergötland. Ökningen ses från vecka 44 och fortsatt. För mer information kring vad som gäller vaccinationer, provtagning, vårdhygieniska riktlinjer m.m. se ”Aktuellt om luftvägsinfektioner” https://vardgivare.regionostergotland.se/vgw/kunskapsstod/smittskydd-vardhygien-och-vaccinationer/covid-19-influensa-rs-och-andra-luftvagsinfektioner Länk till annan webbplats.

Fördjupad information och nationell statistik via denna länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/ Länk till annan webbplats.

Säsongsinfluensa har, i och med vecka 48, nått epidemistart. En tydlig ökning av fall diagnostiserade i Östergötland ses mellan vecka 47 och vecka 48.

Fördjupad information och nationell statistik via denna länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/ Länk till annan webbplats.

RS-virus är hittills denna säsong på mycket låga nivåer i Östergötland. Fördjupad information och nationell statistik via denna länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/rsv-veckorapporter/ Länk till annan webbplats.