vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vaccinationen mot covid-19 och influensa i full gång

Nu kan även personer som är 18-64 år och som inte tillhör en riskgrupp vaccinera sig.

Region Östergötland har via brev erbjudit vaccination till alla över 65 år och personer som tillhör en riskgrupp för influensa och covid-19.

– Hittills har 59 procent av de över 65 år tagit covidvaccin. Motsvarande siffra för influensa är 53 procent. Vi hoppas på ett fortsatt stort intresse för vaccination, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

Vaccination för medarbetare i Region Östergötland

Medarbetare i Region Östergötland erbjuds vaccination mot influensa. De som önskar kan samtidigt få en påfyllnadsdos mot covid-19. Det gäller även dig som är anställd hos en privat vårdgivare som har avtal med Region Östergötland.

Vaccinationer för medarbetare (för dig som har tillgång till Region Östergötlands intranät). Länk till annan webbplats.

För dig som arbetar med vård och omsorg i kommunal verksamhet

Kontakta din arbetsgivare för information om vad som gäller kring influensavaccination på just din arbetsplats. Vaccinationen mot covid-19 är gratis, välkommen att boka tid på 1177.se.

Om vaccination mot covid-19 och influensa i kunskapsstödet 

Information, riktlinjer och stöd om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Information, riktlinjer och stöd om vaccination mot influensa Länk till annan webbplats.

Samlade riktlinjer om luftvägsinfektioner och statistik som bland annat visar antal vaccinerade mot covid-19 och influensa.