vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Strålsäkerhet

Här hittar du övergripande riktlinjer för strålsäkerhet i din roll som vårdgivare samt Region Östergötlands ledningssystem för strålsäkerhet.

Ledningssystem strålsäkerhet

Invånare, patienter och anställda i Region Östergötland ska känna trygghet och ha tillit till regionens verksamhet med joniserande strålning. På dessa sidor hittar riktlinjer och rutiner för strålsäkerhet i din roll som vårdgivare med syfte att ger våra patienter en strålsäker vård.

Region Östergötlands ledningssystem för strålsäkerhet som beskriver ansvarsfördelning mellan olika roller inom strålsäkerhet och möjliga kommunikationsvägar. Varje roll/uppdrag inom strålsäkerhetsorganisationen är tydligt beskriven.

Ledningssystem strålsäkerhet övergripande Länk till annan webbplats.

Övergripande riktlinjer strålsäkerhet

Våra riktlinjer utgår från strålskyddslagen, Strålsäkerhetsmyndighetens förordningar och författningar och de ska göra det enkelt för vårdgivare att arbeta strålsäkert. Riktlinjer och rutiner är anpassade till Region Östergötlands verksamhet.

Syftet med dessa riktlinjer är att vi inom Regionen ska bedriva en strålsäker vård genom att göra våra medarbetare trygga i sitt arbete. För detta behöver vi

  • rätt strålsäkerhetskompetens hos alla professioner
  • strålsäkra processer genom att alla behandlings- och undersökningsmetoder är optimerade med avseende rätt mängd strålning i förhållande till nytta för patienten
  • kvalitetssäkrade utrustningar och metoder
  • fånga upp avvikelser för att hela tiden jobba med strålsäkra förbättringar

Dessa riktlinjer ska göra det enklare för chefer på alla nivåer i regionen att ge alla patienter en strålsäker vård.

Avvikelsehantering strålsäkerhet Länk till annan webbplats.

Rapportering till Strålsäkerhetsmyndigheten av strålningsrelaterad avvikelse Länk till annan webbplats.

Kriterier rapportering avvikelse relaterad till joniserande Strålning Länk till annan webbplats.

Berättigande bedömning Länk till annan webbplats.

Kategoriindelning av personal och klassificering av lokaler Länk till annan webbplats.

Metod med strålning, ny eller förändring Länk till annan webbplats.

Optimering Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsutbildning Länk till annan webbplats.

Transporter av Radioaktiva källor Länk till annan webbplats.

Uppföljning strålsäkerhetsarbete Länk till annan webbplats.

Upphandling medicinteknisk utrustning gällande strålsäkerhet Länk till annan webbplats.