vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Adrenalin Martindale Pharma
0,1 mg/ml, injektion, är restnoterat

Restnotering för Adrenalin Martindale Pharma, injektionsvätska, 0,1 mg/ml, pågår. Ny leverans beräknas i juli.

Läkemedel

Adrenalin Martindale Pharma, (adrenalin), 0,1 mg/ml, injektionsvätska, ampuller 10x10 ml

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-07-01. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Följande läkemedel föreslås:

 • Adrenalin Aguettant, (adrenalin), injektionsvätska, lösning i förfylld spruta,
  0,1 mg/ml, 10x10 ml, vnr 451478.

 • Adrenalin Bradex, (adrenalin), injektionsvätska, lösning 1 mg/ml, 10x1 ml,
  vnr 552728. Kan spädas. Följ spädningsrekommendationer och beakta risken för feladministrering.

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

 • Namn: Adrenalin Sintetica
  Läkemedelsstyrka: 0,1 mg/ml
  Ledtid: cirka 3 veckor
  Pris: 359 kr
  Varunummer: skapas vid intresse
  Tillståndsinnehavare: Sintetica SA, Schweiz /56551
  Läkemedelsform: injektionslösning 0,1 mg/ml 10x1 ml
  OBS! Utgångsdatum är oktober 2024.

Vid rekvisition

Respektive enhet behöver ta ställning till om licensläkemedel är ett alternativ och då motivera kliniklicens.

 

 

Källa

ApoEx 2024-06-03

Läkemedelsverket 2024-06-05


Relaterade länkar