vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Acetylcystein, 200 mg/ml, lösning, är restnoterat

Företaget Viatris har meddelat att det under 2024 kommer råda brist på Acetylcystein 200 mg/ml.
Nationella Arbetsgruppen (NAG) för Sveriges läkemedelskommittéer i samråd med Nationellt programområde för lung- och allergisjukdomar har tillsammans med Läkemedelsverket kommit överens om nedanstående rekommendation utifrån aktuellt läge.

Läkemedel

Acetylcystein, 200 mg/ml, lösning

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Företaget Viatris har meddelat att det under 2024 kommer råda brist på Acetylcystein 200 mg/ml på svenska marknaden på grund av tillfälligt minskad produktionskapacitet.
Tillgängligt lager av Acetylcystein 200 mg/ml kommer inte kunna täcka behovet under hela restperioden avseende både sluten och öppen vård.

Hantering

Nationella Arbetsgruppen (NAG) för Sveriges läkemedelskommittéer i samråd med Nationellt programområde för lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket bedömer att Acetylcystein 200 mg/ml bör förbehållas SLUTEN vård:

  1. Som antidot vid paracetamolförgiftning.
  2. Till vård av patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarm- kanalen.

Användningen av Acetylcystein 200 mg/ml i ÖPPEN vård för lungsjukdomar bör under restperioden minimeras. Det finns i dagsläget inga signaler om att tillgången på brustablett Acetylcystein skulle påverkas.

Alternativ till inhalation av Acetylcystein 200 mg/ml vid behov av slemmobilisering är isoton koksaltlösning (0,9%). Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltlösning (3-4%) behövas.

Rekommendationen i sin helhet finns publicerad på LOK:s sida:
Rekommendation vid brist på Acetylcystein 200 mg/ml Länk till annan webbplats.

En stödtillverkning av extemporeprodukt planeras av APL i samråd med regionerna.

Övrigt

Läkemedelsverket (2024-01-16): Acetylcystein som lösning behövs i slutenvården Länk till annan webbplats.

Källa

Läkemedelsverket, 2024-01-16

Läkemedelsföretaget Viatris: 2024-01-16

Relaterade länkar