vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Fucithalmic, 1 %, ögonsalva, är restnoterat

Restnotering pågår. Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel innehållande fusidinsyra i läkemedelsform ögonsalva, när en generell licens finns beviljad. Region Ösergötland har en generell regionövergripande licens på Fucithalmic Eye Drops 1% 5 g.

Läkemedel

Fucithalmic, (fusidinsyra), 1%, ögonsalva

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. Preliminärt åter från 2024-11-30. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Inga generiska läkemedel är tillgängliga.

Läkemedelskommittén rekommenderar följande alternativ:

 • Licensläkemedel med fusidinsyra

  Även Kloramfenikol kan vara ett alternativ
 • Kloramfenikol salva i första hand
 • Kloramfenikol droppar i andra hand

Licensalternativ

ApoEx rekommenderar följande alternativ:

 • Fucithalmic Eye Drops 1% 5 g
  Tillståndsinnehavare:Amdipharm Limited
  Vnr: 848349
  Ledtid: ca en vecka
  Pris: 390 kr

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Vid recept

En regionövergripande generell licens är nu godkänd. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd Länk till annan webbplats. som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel i läkemedelsform ögonsalva innehållande fusidinsyra. när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 31-12-2024 På receptet bör referensnummer 2024734264 till regionens generella licens anges.
Befintlig receptmall på Fucithalmic i Cosmic har kompletterats med hänvisning till licensprodukt och referensnummer till den regionövergripande generella licensen.

Källa

ApoEx 2022-07-12

Läkemedelsverket, 2023-12-21

Relaterade länkar