vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Estradot, flera styrkor, depotplåster, är restnoterat

Restnotering pågår.

Läkemedel

Estradot, (estradiol), flera styrkor, depotplåster

Förväntad tillgänglighet

Samtliga styrkor av Estradot depotplåter är restnoterade. Preliminärt åter från 2023-12-01 (75 och 100 mikrogram/24 timmar) respektive 2024-01-01. (25, 37,5 och 50 mikrogram/24 timmar)

För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Inga generiska läkemedel finns tillgängliga. När förskrivet läkemedel med estradiol inte längre finns tillgängligt på apotek, hänvisas patienten till ansvarig förskrivare för att bedöma fortsatt lämplig behandling.

Läkemedelskommitténs Expertgrupp för gynekologi rekommenderar att patienter erbjuds de alternativ med estradiol (G03CA03) för transdermalt bruk som finns att tillgå på apoteken.

Mer information om olika beredningsformer av estradiol samt ekvipotenta doser vid byte mellan olika beredningsformer se tabell på sidan 6 i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från april 2022: Läkemedel vid klimakteriesymptom, menopausal hormonbehandling (MHT) – Behandlingsrekommendation. Länk till annan webbplats.

Expertgruppens information om klimakteriella besvär finns i
Bakgrundsdokumentationen Länk till annan webbplats. till REK-listan.


Källa

Läkemedelsverket, 2023-10-11

Relaterade länkar