vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Semaglutid (Ozempic) GLP1 analoger (semaglutid, liraglutid, dulaglutid), är restnoterade

Restnotering pågår. Det råder sedan tidigare brist på GLP-1-analoger (bland andra semaglutid, liraglutid, dulaglutid) .

Läkemedel

GLP1-analoger (semaglutid, liraglutid, dulaglutid)

Förväntad tillgänglighet

Det råder sedan tidigare brist på GLP-1-analoger (bland andra semaglutid, liraglutid, dulaglutid).
För aktuella prognoser, se "Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket" för respektive läkemedel på fass.se Länk till annan webbplats..

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Diabetesrådet i Östergötland och Läkemedelskommitténs expertgrupp för Endokrinologi påminner om att GLP1-analoger bara ska nyinsättas vid biverkningar på SGLT 2-hämmare efter en genomgången ischemisk kardiovaskulär händelse.
Läkemedelskommittén i Region Östergötland har sedan tidigare kommunicerat följande rekommendation (en något modifierad skrivning av NAG-LOKs rekommendation Länk till annan webbplats. från januari 2023):

Ren HbA1c sänkning:
• Se över om GLP1-behandling haft en HbA1c-sänkning på minst 5mmol/l, har den inte haft det bör läkemedlet sättas ut.

• Eventuellt byte kan behöva ske i första hand till blodsockersänkande behandling: metformin, SU-preparat eller SGLT-2-hämmare

Högriskpatienter:

• För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och/eller intorkning.
• Rybelsus: har inte visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet pga dålig biotillgänglighet. Väljer man ändå att använda detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter 2 månaders behandling.


Relaterade länkar