vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Paracetamol suppositorium, flera styrkor, är restnoterat

Restnotering för suppositorium innehållande paracetamol i flera olika styrkor pågår.

Läkemedel

Alvedon, Panodil, (paracetamol), suppositorium, flera styrkor,

Förväntad tillgänglighet

Restnotering pågår. För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket” på Fass.se. Länk till annan webbplats.

Hantering

Hantering på vårdenhet

Vårdenheter rekommenderas att se över sina bassortiment och vid behov ersätta med alternativt läkemedel.

För patienter med recept

Läkemedel kan finnas på lager hos öppenvårdsapoteken. För aktuella lagersaldon, se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Följande alternativ är tillgängliga:

  • Paracetamol i oral lösning, oral suspension, tablett och munsönderfallande tablett.
  • APL tillverkar suppositorier med lägre styrkor.

Källa

Läkemedelsverket, 2024-02-16

 

Relaterade länkar