vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kontaktperson till en patient som har dosdispenserade läkemedel

Nu finns ett informationsblad om vilket ansvar en kontaktperson till en patient ansluten till tjänsten dosdispenserade läkemedel har.

En person som behöver stöd i sin läkemedelshantering kan få sina läkemedel maskinellt dosdispenserade i påsar efter en medicinsk bedömning. För att komma igång med detta, behöver personens recept och personuppgifter registreras i IT-systemet Pascal. Det är obligatoriskt att registrera en kontaktperson för en patient som ansluts till tjänsten. Ofta kan en sjuksköterska inom hemsjukvård vara kontaktperson. Det kan även vara en närstående eller patienten själv som är kontaktperson.

Ett nytt informationsblad som beskriver vad som åligger en kontaktperson och vad rollen innebär finns nu på Dokumenta. Kontaktpersonens ansvar är exempelvis att ta del av utskickad information från dosleverantören och se till att information som rör receptförnyelse kommer förskrivare/förskrivande enhet tillhanda.

Läs mer: Information till kontaktperson dosdispenserade läkemedel (länk till Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Relaterad information

För mer information om tjänsten dosdispenserade läkemedel: Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.